Výsledky bavlnky 27.9.2011

 
 1.  7 Dvořáková_Z,Krebsová            60.71 %
 2.  3 Vítečková,Vyskočilová            55.36 %
 3.  9 Kynclová,Rosolová              54.17 %
 4.  6 Zbořilová,Voborný              51.79 %
 5.  5 Jiráková,Škovran              50.60 %
 6.  1 Skyvová,Čech_Jan              48.21 %
 7.  8 Kubíčková,Štefanová             46.43 %
 8.  10 Čížková,Vocelová              45.83 %
 9.  2 Hofman,Kalenda               44.05 %
 10.  4 Kupková,Kupková               42.86 %