Výsledky bavlnky 5.11.2013
Hrajeme každé úterý od 17.45
 1  6 Jirina Jasna & Jiri Fiser           180,00  264 68,18
 2  14 Jan Cech & Eva Fortova            173,00  264 65,53
 3  8 Lucie Kupkova & Jiri Emmer          159,00  264 60,23
 4  2 Marcela Conkova & Pavel Zach         156,00  264 59,09
 5  1 Vera Hlavackova & Michal Patka        154,00  264 58,33
 6  4 Drahuse Zborilova & Radek Voborny       141,00  264 53,41
 7  7 Jarmila Dvorakova & Irena Kankova       140,00  264 53,03
 8  5 Vera Bezdekova & Hana Kynclová        126,00  264 47,73
 9  3 Hana Skramlikova & Josef Skramlik       121,00  264 45,83
 10  10 Zdenka Dvorakova & Miloslava Eliasova     119,00  264 45,08
 11  11 Alena Gebertova & Jarmila Landova       115,00  264 43,56
 12  12 Vera Janouskova & Yveta Staralova       103,00  264 39,02
 13  13 Alena Vocelova & Dana Wirthova         95,00  264 35,98
 14  9 Eva Jaklovska & Petr Hons           66,00  264 25,00
 
Session 1
Neuberg Top = 12
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 1                         BOARD 2                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1  2             -100   5   7    1  2           110      8   4
 3 11             -120   2   10    3 11             -110   2   10
 4 12             -150   0   12    4 12              -80   5   7
 6 10              -50   8   4    6 10           170     11   1
 7 14            50     11   1    7 14              -80   5   7
 8 13             -100   5   7    8 13           170     11   1
 9  5            50     11   1    9  5             -200   0   12
 ==================================================   ==================================================
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 3                         BOARD 4                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1 10              -50   11   1    1 10           110      8   4
 3  4             -170   2   10    3  4             -100   0   12
 7 12              -50   11   1    7 12           100      5   7
 9  6             -150   4   8    9  6            80      2   10
 11  8             -100   8   4   11  8           200     12   0
 13  2             -200   0   12   13  2           100      5   7
 14  5             -110   6   6   14  5           140     10   2
 ==================================================   ==================================================
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 5                         BOARD 6                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1  8           140      9   3    1  8             -150   0   12
 2  3           140      9   3    2  3           140     12   0
 4 10           620     12   0    4 10           110      7   5
 5  6             -100   4   8    5  6           110      7   5
 9 11             -100   4   8    9 11             -100   3   9
 13  7             -400   0   12   13  7             -100   3   9
 14 12             -100   4   8   14 12           130     10   2
 ==================================================   ==================================================
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 7                         BOARD 8                      
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1  3           500      7   5    1  3             -570   0   12
 4 14           620     10   2    4 14             -300   2   10
 5 12           110      4   8    5 12           150     10   2
 6 11           650     12   0    6 11              -50   4   8
 7  8             -200   1   11    7  8           250     12   0
 9  2             -200   1   11    9  2           140      7   5
 10 13           500      7   5   10 13           140      7   5
 ==================================================   ==================================================
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 9                         BOARD 10                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1 13           200     11   1    1 13           100     12   0
 6 12           100      8   4    6 12             -620   4   8
 7  5              -50   4   8    7  5             -140   10   2
 8  4              -50   4   8    8  4             -620   4   8
 9 10             -150   0   12    9 10             -620   4   8
 11  2              -50   4   8   11  2             -660   0   12
 14  3           200     11   1   14  3             -170   8   4
 ==================================================   ==================================================
 
 BOARD 11                        BOARD 12                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1  4            50      8   4    1  4           100      6   6
 2 10             -100   4   8    2 10           150     12   0
 3  7            50      8   4    3  7           110      9   3
 5 13             -430   1   11    5 13            50      3   9
 9  8             -430   1   11    9  8             -170   0   12
 11 12           150     12   0   11 12            50      3   9
 14  6            50      8   4   14  6           110      9   3
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 13                        BOARD 14                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1  7             -100   4   8    1  7             -150   7   5
 2 12           100      7   5    2 12           100     10   2
 5 11           200     11   1    5 11             -150   7   5
 6  4           200     11   1    6  4           150     12   0
 9  3           100      7   5    9  3             -430   1   11
 10  8             -110   2   10   10  8             -400   4   8
 13 14             -670   0   12   13 14             -430   1   11
 ==================================================   ==================================================
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 15                        BOARD 16                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1 14             0     5   7    1 14           140      5   7
 4  5             -100   0   12    4  5           120      2   10
 6  2            80     10   2    6  2           420      8   4
 8  3             0     5   7    8  3           430     11   1
 9 13             0     5   7    9 13           140      5   7
 10 12           100     12   0   10 12           430     11   1
 11  7             0     5   7   11  7              -50   0   12
 ==================================================   ==================================================
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 17                        BOARD 18                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1  5           300     12   0    1  5           170      9   3
 2 14            50      8   4    2 14           170      9   3
 3 13             -110   4   8    3 13           170      9   3
 7  6             -400   2   10    7  6            50      1   11
 8 12             -100   6   6    8 12           170      9   3
 9  4             -430   0   12    9  4            50      1   11
 11 10           100     10   2   11 10           140      4   8
 ==================================================   ==================================================
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 19                        BOARD 20                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1  6           150      4   8    1  6             -170   1   11
 2  8             -200   0   12    2  8             -170   1   11
 3 12           450     10   2    3 12           500     12   0
 9  7              -50   2   10    9  7           100      7   5
 10  5           230      6   6   10  5           100      7   5
 13  4           450     10   2   13  4             -100   4   8
 14 11           450     10   2   14 11           140     10   2
 ==================================================   ==================================================
 ==================================================   ==================================================
 BOARD 21                        BOARD 22                     
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP   NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS-   MP   MP
 ==================================================   ==================================================
 1 11             -140   10   2    1 11           430     12   0
 4  7            50     12   0    4  7           400      9   3
 5  2             -400   8   4    5  2           130      4   8
 8  6             -490   1   11    8  6           400      9   3
 9 14             -490   1   11    9 14              -80   0   12
 10  3             -460   4   8   10  3           140      6   6
 13 12             -430   6   6   13 12              -50   2   10
 ==================================================   ==================================================

============================================   ============================================   
PAIR 1 VERA HLAVACKOVA & MICHAL PATKA      PAIR 2 MARCELA CONKOVA & PAVEL ZACH       
ba 05/11/2013                  ba 05/11/2013                  
Session 1 Section                Session 1 Section                
Top 12 MPs 154/264  Score 58,33%       Top 12 MPs 156/264  Score 59,09%       
Session Rank 5                  Session Rank 4                  
============================================   ============================================   
Bd Opps         Score  MPs      Bd Opps         Score  MPs      
 1 Conkova & Zach     -100   5       1 Hlavackova & Patka   100   7      
 2 Conkova & Zach     110   8       2 Hlavackova & Patka   -110   4      
 3 Dvorakova & Eliasova  -50   11       3 Vocelova & Wirthova   200   12      
 4 Dvorakova & Eliasova  110   8       4 Vocelova & Wirthova  -100   7      
 5 Kupkova & Emmer     140   9       5 Skramlikova & Skraml  140   9      
 6 Kupkova & Emmer    -150   0       6 Skramlikova & Skraml  140   12      
 7 Skramlikova & Skraml  500   7       7 Jaklovska & Hons    200   11      
 8 Skramlikova & Skraml  -570   0       8 Jaklovska & Hons    -140   5      
 9 Vocelova & Wirthova   200   11       9 Gebertova & Landova   50   8      
10 Vocelova & Wirthova   100   12      10 Gebertova & Landova   660   12      
11 Zborilova & Voborny   50   8      11 Dvorakova & Eliasova  -100   4      
12 Zborilova & Voborny   100   6      12 Dvorakova & Eliasova  150   12      
13 Dvorakova & Kankova  -100   4      13 Janouskova & Staralo  100   7      
14 Dvorakova & Kankova  -150   7      14 Janouskova & Staralo  100   10      
15 Cech & Fortova     Pass   5      15 Jasna & Fiser      -80   2      
16 Cech & Fortova     140   5      16 Jasna & Fiser     -420   4      
17 Bezdekova & Kynclová  300   12      17 Cech & Fortova      50   8      
18 Bezdekova & Kynclová  170   9      18 Cech & Fortova     170   9      
19 Jasna & Fiser      150   4      19 Kupkova & Emmer    -200   0      
20 Jasna & Fiser     -170   1      20 Kupkova & Emmer    -170   1      
21 Gebertova & Landova  -140   10      21 Bezdekova & Kynclová  400   4      
22 Gebertova & Landova   430   12      22 Bezdekova & Kynclová  -130   8      
============================================   ============================================   
PAIR 3 HANA SKRAMLIKOVA & JOSEF SKRAMLIK     PAIR 4 DRAHUSE ZBORILOVA & RADEK VOBORNY     
ba 05/11/2013                  ba 05/11/2013                  
Session 1 Section                Session 1 Section                
Top 12 MPs 121/264  Score 45,83%       Top 12 MPs 141/264  Score 53,41%       
Session Rank 9                  Session Rank 6                  
============================================   ============================================   
Bd Opps         Score  MPs      Bd Opps         Score  MPs      
 1 Gebertova & Landova  -120   2       1 Janouskova & Staralo  -150   0      
 2 Gebertova & Landova  -110   2       2 Janouskova & Staralo  -80   5      
 3 Zborilova & Voborny  -170   2       3 Skramlikova & Skraml  170   10      
 4 Zborilova & Voborny  -100   0       4 Skramlikova & Skraml  100   12      
 5 Conkova & Zach     -140   3       5 Dvorakova & Eliasova  620   12      
 6 Conkova & Zach     -140   0       6 Dvorakova & Eliasova  110   7      
 7 Hlavackova & Patka   -500   5       7 Cech & Fortova     620   10      
 8 Hlavackova & Patka   570   12       8 Cech & Fortova     -300   2      
 9 Cech & Fortova     -200   1       9 Kupkova & Emmer     50   8      
10 Cech & Fortova     170   4      10 Kupkova & Emmer     620   8      
11 Dvorakova & Kankova   50   8      11 Hlavackova & Patka   -50   4      
12 Dvorakova & Kankova   110   9      12 Hlavackova & Patka   -100   6      
13 Jaklovska & Hons    -100   5      13 Jasna & Fiser     -200   1      
14 Jaklovska & Hons    430   11      14 Jasna & Fiser     -150   0      
15 Kupkova & Emmer    Pass   7      15 Bezdekova & Kynclová  -100   0      
16 Kupkova & Emmer    -430   1      16 Bezdekova & Kynclová  120   2      
17 Vocelova & Wirthova  -110   4      17 Jaklovska & Hons    430   12      
18 Vocelova & Wirthova   170   9      18 Jaklovska & Hons    -50   11      
19 Janouskova & Staralo  450   10      19 Vocelova & Wirthova  -450   2      
20 Janouskova & Staralo  500   12      20 Vocelova & Wirthova   100   8      
21 Dvorakova & Eliasova  460   8      21 Dvorakova & Kankova   50   12      
22 Dvorakova & Eliasova  -140   6      22 Dvorakova & Kankova   400   9      
============================================   ============================================   
PAIR 5 VERA BEZDEKOVA & HANA KYNCLOVÁ      PAIR 6 JIRINA JASNA & JIRI FISER         
ba 05/11/2013                  ba 05/11/2013                  
Session 1 Section                Session 1 Section                
Top 12 MPs 126/264  Score 47,73%       Top 12 MPs 180/264  Score 68,18%       
Session Rank 8                  Session Rank 1                  
============================================   ============================================   
Bd Opps         Score  MPs      Bd Opps         Score  MPs      
 1 Jaklovska & Hons    -50   1       1 Dvorakova & Eliasova  -50   8      
 2 Jaklovska & Hons    200   12       2 Dvorakova & Eliasova  170   11      
 3 Cech & Fortova     110   6       3 Jaklovska & Hons    150   8      
 4 Cech & Fortova     -140   2       4 Jaklovska & Hons    -80   10      
 5 Jasna & Fiser     -100   4       5 Bezdekova & Kynclová  100   8      
 6 Jasna & Fiser      110   7       6 Bezdekova & Kynclová  -110   5      
 7 Janouskova & Staralo  110   4       7 Gebertova & Landova   650   12      
 8 Janouskova & Staralo  150   10       8 Gebertova & Landova   -50   4      
 9 Dvorakova & Kankova   50   8       9 Janouskova & Staralo  100   8      
10 Dvorakova & Kankova   140   2      10 Janouskova & Staralo  -620   4      
11 Vocelova & Wirthova  -430   1      11 Cech & Fortova     -50   4      
12 Vocelova & Wirthova   50   3      12 Cech & Fortova     -110   3      
13 Gebertova & Landova   200   11      13 Zborilova & Voborny   200   11      
14 Gebertova & Landova  -150   7      14 Zborilova & Voborny   150   12      
15 Zborilova & Voborny   100   12      15 Conkova & Zach      80   10      
16 Zborilova & Voborny  -120   10      16 Conkova & Zach     420   8      
17 Hlavackova & Patka   -300   0      17 Dvorakova & Kankova   400   10      
18 Hlavackova & Patka   -170   3      18 Dvorakova & Kankova   -50   11      
19 Dvorakova & Eliasova  -230   6      19 Hlavackova & Patka   -150   8      
20 Dvorakova & Eliasova  -100   5      20 Hlavackova & Patka   170   11      
21 Conkova & Zach     -400   8      21 Kupkova & Emmer     490   11      
22 Conkova & Zach     130   4      22 Kupkova & Emmer    -400   3      
============================================   ============================================   
PAIR 7 JARMILA DVORAKOVA & IRENA KANKOVA     PAIR 8 LUCIE KUPKOVA & JIRI EMMER        
ba 05/11/2013                  ba 05/11/2013                  
Session 1 Section                Session 1 Section                
Top 12 MPs 140/264  Score 53,03%       Top 12 MPs 159/264  Score 60,23%       
Session Rank 7                  Session Rank 3                  
============================================   ============================================   
Bd Opps         Score  MPs      Bd Opps         Score  MPs      
 1 Cech & Fortova      50   11       1 Vocelova & Wirthova  -100   5      
 2 Cech & Fortova     -80   5       2 Vocelova & Wirthova   170   11      
 3 Janouskova & Staralo  -50   11       3 Gebertova & Landova   100   4      
 4 Janouskova & Staralo  100   5       4 Gebertova & Landova  -200   0      
 5 Vocelova & Wirthova   400   12       5 Hlavackova & Patka   -140   3      
 6 Vocelova & Wirthova   100   9       6 Hlavackova & Patka   150   12      
 7 Kupkova & Emmer    -200   1       7 Dvorakova & Kankova   200   11      
 8 Kupkova & Emmer     250   12       8 Dvorakova & Kankova  -250   0      
 9 Bezdekova & Kynclová  -50   4       9 Zborilova & Voborny   -50   4      
10 Bezdekova & Kynclová  -140   10      10 Zborilova & Voborny  -620   4      
11 Skramlikova & Skraml  -50   4      11 Jaklovska & Hons    430   11      
12 Skramlikova & Skraml  -110   3      12 Jaklovska & Hons    170   12      
13 Hlavackova & Patka   100   8      13 Dvorakova & Eliasova  110   10      
14 Hlavackova & Patka   150   5      14 Dvorakova & Eliasova  400   8      
15 Gebertova & Landova  Pass   7      15 Skramlikova & Skraml  Pass   5      
16 Gebertova & Landova   50   12      16 Skramlikova & Skraml  430   11      
17 Jasna & Fiser     -400   2      17 Janouskova & Staralo  -100   6      
18 Jasna & Fiser      50   1      18 Janouskova & Staralo  170   9      
19 Jaklovska & Hons     50   10      19 Conkova & Zach     200   12      
20 Jaklovska & Hons    -100   5      20 Conkova & Zach     170   11      
21 Zborilova & Voborny   -50   0      21 Jasna & Fiser     -490   1      
22 Zborilova & Voborny  -400   3      22 Jasna & Fiser      400   9      
============================================   ============================================   
PAIR 9 EVA JAKLOVSKA & PETR HONS         AIR 10 ZDENKA DVORAKOVA & MILOSLAVA ELIASOVA   
ba 05/11/2013                  ba 05/11/2013                  
Session 1 Section                Session 1 Section                
Top 12 MPs 66/264  Score 25,00%        Top 12 MPs 119/264  Score 45,08%       
Session Rank 14                 Session Rank 10                 
============================================   ============================================   
Bd Opps         Score  MPs      Bd Opps         Score  MPs      
 1 Bezdekova & Kynclová   50   11       1 Jasna & Fiser      50   4      
 2 Bezdekova & Kynclová  -200   0       2 Jasna & Fiser     -170   1      
 3 Jasna & Fiser     -150   4       3 Hlavackova & Patka    50   1      
 4 Jasna & Fiser      80   2       4 Hlavackova & Patka   -110   4      
 5 Gebertova & Landova  -100   4       5 Zborilova & Voborny  -620   0      
 6 Gebertova & Landova  -100   3       6 Zborilova & Voborny  -110   5      
 7 Conkova & Zach     -200   1       7 Vocelova & Wirthova   500   7      
 8 Conkova & Zach     140   7       8 Vocelova & Wirthova   140   7      
 9 Dvorakova & Eliasova  -150   0       9 Jaklovska & Hons    150   12      
10 Dvorakova & Eliasova  -620   4      10 Jaklovska & Hons    620   8      
11 Kupkova & Emmer    -430   1      11 Conkova & Zach     100   8      
12 Kupkova & Emmer    -170   0      12 Conkova & Zach     -150   0      
13 Skramlikova & Skraml  100   7      13 Kupkova & Emmer    -110   2      
14 Skramlikova & Skraml  -430   1      14 Kupkova & Emmer    -400   4      
15 Vocelova & Wirthova  Pass   5      15 Janouskova & Staralo  100   12      
16 Vocelova & Wirthova   140   5      16 Janouskova & Staralo  430   11      
17 Zborilova & Voborny  -430   0      17 Gebertova & Landova  -100   2      
18 Zborilova & Voborny   50   1      18 Gebertova & Landova  -140   8      
19 Dvorakova & Kankova   -50   2      19 Bezdekova & Kynclová  230   6      
20 Dvorakova & Kankova   100   7      20 Bezdekova & Kynclová  100   7      
21 Cech & Fortova     -490   1      21 Skramlikova & Skraml  -460   4      
22 Cech & Fortova     -80   0      22 Skramlikova & Skraml  140   6      
============================================   ============================================   
PAIR 11 ALENA GEBERTOVA & JARMILA LANDOVA    PAIR 12 VERA JANOUSKOVA & YVETA STARALOVA    
ba 05/11/2013                  ba 05/11/2013                  
Session 1 Section                Session 1 Section                
Top 12 MPs 115/264  Score 43,56%       Top 12 MPs 103/264  Score 39,02%       
Session Rank 11                 Session Rank 12                 
============================================   ============================================   
Bd Opps         Score  MPs      Bd Opps         Score  MPs      
 1 Skramlikova & Skraml  120   10       1 Zborilova & Voborny   150   12      
 2 Skramlikova & Skraml  110   10       2 Zborilova & Voborny   80   7      
 3 Kupkova & Emmer    -100   8       3 Dvorakova & Kankova   50   1      
 4 Kupkova & Emmer     200   12       4 Dvorakova & Kankova  -100   7      
 5 Jaklovska & Hons    100   8       5 Cech & Fortova     100   8      
 6 Jaklovska & Hons    100   9       6 Cech & Fortova     -130   2      
 7 Jasna & Fiser     -650   0       7 Bezdekova & Kynclová  -110   8      
 8 Jasna & Fiser      50   8       8 Bezdekova & Kynclová  -150   2      
 9 Conkova & Zach     -50   4       9 Jasna & Fiser     -100   4      
10 Conkova & Zach     -660   0      10 Jasna & Fiser      620   8      
11 Janouskova & Staralo  150   12      11 Gebertova & Landova  -150   0      
12 Janouskova & Staralo   50   3      12 Gebertova & Landova   -50   9      
13 Bezdekova & Kynclová  -200   1      13 Conkova & Zach     -100   5      
14 Bezdekova & Kynclová  150   5      14 Conkova & Zach     -100   2      
15 Dvorakova & Kankova  Pass   5      15 Dvorakova & Eliasova  -100   0      
16 Dvorakova & Kankova   -50   0      16 Dvorakova & Eliasova  -430   1      
17 Dvorakova & Eliasova  100   10      17 Kupkova & Emmer     100   6      
18 Dvorakova & Eliasova  140   4      18 Kupkova & Emmer    -170   3      
19 Cech & Fortova     -450   2      19 Skramlikova & Skraml  -450   2      
20 Cech & Fortova     -140   2      20 Skramlikova & Skraml  -500   0      
21 Hlavackova & Patka   140   2      21 Vocelova & Wirthova   430   6      
22 Hlavackova & Patka   -430   0      22 Vocelova & Wirthova   50   10      
============================================   ============================================   
PAIR 13 ALENA VOCELOVA & DANA WIRTHOVA      PAIR 14 JAN CECH & EVA FORTOVA          
ba 05/11/2013                  ba 05/11/2013                  
Session 1 Section                Session 1 Section                
Top 12 MPs 95/264  Score 35,98%        Top 12 MPs 173/264  Score 65,53%       
Session Rank 13                 Session Rank 2                  
============================================   ============================================   
Bd Opps         Score  MPs      Bd Opps         Score  MPs      
 1 Kupkova & Emmer     100   7       1 Dvorakova & Kankova   -50   1      
 2 Kupkova & Emmer    -170   1       2 Dvorakova & Kankova   80   7      
 3 Conkova & Zach     -200   0       3 Bezdekova & Kynclová  -110   6      
 4 Conkova & Zach     100   5       4 Bezdekova & Kynclová  140   10      
 5 Dvorakova & Kankova  -400   0       5 Janouskova & Staralo  -100   4      
 6 Dvorakova & Kankova  -100   3       6 Janouskova & Staralo  130   10      
 7 Dvorakova & Eliasova  -500   5       7 Zborilova & Voborny  -620   2      
 8 Dvorakova & Eliasova  -140   5       8 Zborilova & Voborny   300   10      
 9 Hlavackova & Patka   -200   1       9 Skramlikova & Skraml  200   11      
10 Hlavackova & Patka   -100   0      10 Skramlikova & Skraml  -170   8      
11 Bezdekova & Kynclová  430   11      11 Jasna & Fiser      50   8      
12 Bezdekova & Kynclová  -50   9      12 Jasna & Fiser      110   9      
13 Cech & Fortova     -670   0      13 Vocelova & Wirthova   670   12      
14 Cech & Fortova     -430   1      14 Vocelova & Wirthova   430   11      
15 Jaklovska & Hons    Pass   7      15 Hlavackova & Patka   Pass   7      
16 Jaklovska & Hons    -140   7      16 Hlavackova & Patka   -140   7      
17 Skramlikova & Skraml  110   8      17 Conkova & Zach     -50   4      
18 Skramlikova & Skraml  -170   3      18 Conkova & Zach     -170   3      
19 Zborilova & Voborny   450   10      19 Gebertova & Landova   450   10      
20 Zborilova & Voborny  -100   4      20 Gebertova & Landova   140   10      
21 Janouskova & Staralo  -430   6      21 Jaklovska & Hons    490   11      
22 Janouskova & Staralo  -50   2      22 Jaklovska & Hons     80   12