výsledky

 

 

Výsledky bavlnky  27.9. 2016

 
 1.  3 Macura-Teňak          60.417   24
 2.  4 Talpa-Zieleniec         56.250   24
 3.  6 Dvořáková-Krebsová       54.167   24
 4.  5 Janoušková-Holakovský      53.472   24
 5.  2 Sukhanenko-Sukhanenko      47.917   24
 6.  8 Rauch-Žejdl           45.139   24
 7.  1 Blahušková-Čížek        41.667   24
 8.  7 Bosáková-Hladká         40.972   24
Board 1

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  7  1     Bosáková-Hladká    Blahušková-Čížek   3HE=  CJ    140 100  0   6   0  14
  6  2   Dvořáková-Krebsová  Sukhanenko-Sukhanenko   3HE+1  C3    170  67  33   4   2  67
  5  4  Janoušková-Holakovský     Talpa-Zieleniec   2HE+3  SQ    200  33  67   2   4  85
  8  3       Rauch-Žejdl      Macura-Teňak   4HE=  D3    420  0 100   0   6   2

Board 2

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  7  1     Bosáková-Hladká    Blahušková-Čížek   4CW-2  S4  100    83  17   5   1  16
  6  2   Dvořáková-Krebsová  Sukhanenko-Sukhanenko   4CE-2  D3  100    83  17   5   1  73
  5  4  Janoušková-Holakovský     Talpa-Zieleniec   3CW+1  SA    130  33  67   2   4  88
  8  3       Rauch-Žejdl      Macura-Teňak  2NTE+3  SA    210  0 100   0   6   5

Board 3

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  8  3       Rauch-Žejdl      Macura-Teňak   5HS+1  S6  480    100  0   6   0  10
  7  1     Bosáková-Hladká    Blahušková-Čížek  3NTS+2  S7  460    33  67   2   4   4
  6  2   Dvořáková-Krebsová  Sukhanenko-Sukhanenko  3NTS+2  C4  460    33  67   2   4  76
  5  4  Janoušková-Holakovský     Talpa-Zieleniec  3NTS+2  S3  460    33  67   2   4  92

Board 4

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  6  2   Dvořáková-Krebsová  Sukhanenko-Sukhanenko   4HE-1  C2  100    83  17   5   1  80
  5  4  Janoušková-Holakovský     Talpa-Zieleniec   4HE-1  S6  100    83  17   5   1  95
  7  1     Bosáková-Hladká    Blahušková-Čížek   3HE=  S9    140  33  67   2   4   8
  8  3       Rauch-Žejdl      Macura-Teňak   3HE+1  S9    170  0 100   0   6  12

Board 5

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  1  3    Blahušková-Čížek      Macura-Teňak   3HS=  D4  140    100  0   6   0  84
  6  5   Dvořáková-Krebsová  Janoušková-Holakovský   5CE-1  SA  50    67  33   4   2   1
  8  4       Rauch-Žejdl     Talpa-Zieleniec   4CE+1  SA    150  33  67   2   4  17
  7  2     Bosáková-Hladká  Sukhanenko-Sukhanenko   4CE+2  H6    170  0 100   0   6  26

Board 6

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  6  5   Dvořáková-Krebsová  Janoušková-Holakovský   6HE-2  C4  200    100  0   6   0   7
  8  4       Rauch-Žejdl     Talpa-Zieleniec   4HE+1  D7    650  50  50   3   3  20
  1  3    Blahušková-Čížek      Macura-Teňak   4HW+1  D8    650  50  50   3   3  89
  7  2     Bosáková-Hladká  Sukhanenko-Sukhanenko   4HE+2  C4    680  0 100   0   6  30

Board 7

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  7  2     Bosáková-Hladká  Sukhanenko-Sukhanenko   7NTN=  C2 2220    100  0   6   0  21
  6  5   Dvořáková-Krebsová  Janoušková-Holakovský   6NTN=  C5 1440    67  33   4   2  13
  1  3    Blahušková-Čížek      Macura-Teňak   4HS+1  D3  650    33  67   2   4  93
  8  4       Rauch-Žejdl     Talpa-Zieleniec   6SS-2  H6    200  0 100   0   6  25

Board 8

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  8  4       Rauch-Žejdl     Talpa-Zieleniec   4HE-1  D2  50    100  0   6   0  28
  7  2     Bosáková-Hladká  Sukhanenko-Sukhanenko   3SW=  H3    140  67  33   4   2  24
  6  5   Dvořáková-Krebsová  Janoušková-Holakovský   4HE=  CA    420  33  67   2   4  15
  1  3    Blahušková-Čížek      Macura-Teňak  5DxS-3  HK    500  0 100   0   6  97

Board 9

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  2  4  Sukhanenko-Sukhanenko     Talpa-Zieleniec   4HS=  S3  420    67  33   4   2   6
  1  6    Blahušková-Čížek   Dvořáková-Krebsová   4HS=  DA  420    67  33   4   2  19
  8  5       Rauch-Žejdl  Janoušková-Holakovský   4HN=  DA  420    67  33   4   2  42
  7  3     Bosáková-Hladká      Macura-Teňak   3HS+1  S3  170     0 100   0   6  36

Board 10

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  7  3     Bosáková-Hladká      Macura-Teňak   3NTN=  C5  600    100  0   6   0  40
  8  5       Rauch-Žejdl  Janoušková-Holakovský   3SW-2  H6  200    67  33   4   2  48
  2  4  Sukhanenko-Sukhanenko     Talpa-Zieleniec   3DW=  SA    110  33  67   2   4   3
  1  6    Blahušková-Čížek   Dvořáková-Krebsová   4HS-2  C5    200  0 100   0   6  23

Board 11

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  1  6    Blahušková-Čížek   Dvořáková-Krebsová   3CS=  H6  110    83  17   5   1  27
  7  3     Bosáková-Hladká      Macura-Teňak   2CS+1  HK  110    83  17   5   1  44
  8  5       Rauch-Žejdl  Janoušková-Holakovský   3SE-1  H2  50    33  67   2   4  35
  2  4  Sukhanenko-Sukhanenko     Talpa-Zieleniec  2NTS-3  H2    150  0 100   0   6   9

Board 12

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  2  4  Sukhanenko-Sukhanenko     Talpa-Zieleniec   4HS+1  S7  650    83  17   5   1  11
  8  5       Rauch-Žejdl  Janoušková-Holakovský   5HS=  S9  650    83  17   5   1  39
  1  6    Blahušková-Čížek   Dvořáková-Krebsová   3HS+1  C2  170    33  67   2   4  31
  7  3     Bosáková-Hladká      Macura-Teňak   3DE-2  SK  100     0 100   0   6  47

Board 13

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  3  5      Macura-Teňak  Janoušková-Holakovský   3NTS=  C8  600    100  0   6   0  18
  2  1  Sukhanenko-Sukhanenko    Blahušková-Čížek   5DW-3  CA  300    67  33   4   2  33
  7  4     Bosáková-Hladká     Talpa-Zieleniec   2HN+2  DA  170    33  67   2   4  49
  8  6       Rauch-Žejdl   Dvořáková-Krebsová   4HN-1  D2    100  0 100   0   6  61

Board 14

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  2  1  Sukhanenko-Sukhanenko    Blahušková-Čížek   3DN-1  CK     50  67  33   4   2  37
  7  4     Bosáková-Hladká     Talpa-Zieleniec  3NTN-1  C7     50  67  33   4   2  55
  8  6       Rauch-Žejdl   Dvořáková-Krebsová   2DN-1  CA     50  67  33   4   2  65
  3  5      Macura-Teňak  Janoušková-Holakovský  3NTN-2  CA    100  0 100   0   6  22

Board 15

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  2  1  Sukhanenko-Sukhanenko    Blahušková-Čížek   4HE-1  S2  50    100  0   6   0  43
  3  5      Macura-Teňak  Janoušková-Holakovský   3NTE=  D3    400  50  50   3   3  29
  8  6       Rauch-Žejdl   Dvořáková-Krebsová   3NTE=  D3    400  50  50   3   3  52
  7  4     Bosáková-Hladká     Talpa-Zieleniec  3NTE+3  H4    490  0 100   0   6  60

Board 16

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  8  6       Rauch-Žejdl   Dvořáková-Krebsová   3SE-2  HQ  200    100  0   6   0  57
  2  1  Sukhanenko-Sukhanenko    Blahušková-Čížek   3HN-1 S10     50  67  33   4   2  46
  3  5      Macura-Teňak  Janoušková-Holakovský   3SE=  H2    140  17  83   1   5  32
  7  4     Bosáková-Hladká     Talpa-Zieleniec   3SE=  H2    140  17  83   1   5  63

Board 17

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  3  2      Macura-Teňak  Sukhanenko-Sukhanenko   3HE-2  D9  100    100  0   6   0  50
  4  6     Talpa-Zieleniec   Dvořáková-Krebsová   4CW-1  SA  50    50  50   3   3  34
  7  5     Bosáková-Hladká  Janoušková-Holakovský   4CE-1  SA  50    50  50   3   3  70
  8  1       Rauch-Žejdl    Blahušková-Čížek   4SS-2 H10    100  0 100   0   6  77

Board 18

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  4  6     Talpa-Zieleniec   Dvořáková-Krebsová   4SS+1  DA  650    83  17   5   1  38
  3  2      Macura-Teňak  Sukhanenko-Sukhanenko   4SN+1  HA  650    83  17   5   1  56
  7  5     Bosáková-Hladká  Janoušková-Holakovský   4SS=  DA  620    33  67   2   4  74
  8  1       Rauch-Žejdl    Blahušková-Čížek   3SN+1 D10  170     0 100   0   6  81

Board 19

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  3  2      Macura-Teňak  Sukhanenko-Sukhanenko   5DW-1  C4  100    100  0   6   0  59
  8  1       Rauch-Žejdl    Blahušková-Čížek   5DW+1  HA    620  67  33   4   2  69
  4  6     Talpa-Zieleniec   Dvořáková-Krebsová  3NTE+1  C3    630  33  67   2   4  41
  7  5     Bosáková-Hladká  Janoušková-Holakovský  3NTE+2  C4    660  0 100   0   6  78

Board 20

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  4  6     Talpa-Zieleniec   Dvořáková-Krebsová  3NTW-3  S6  300    83  17   5   1  45
  8  1       Rauch-Žejdl    Blahušková-Čížek  3NTW-3  S2  300    83  17   5   1  72
  3  2      Macura-Teňak  Sukhanenko-Sukhanenko  3NTW-2  S6  200    33  67   2   4  62
  7  5     Bosáková-Hladká  Janoušková-Holakovský  1NTW-1  S8  100     0 100   0   6  82

Board 21

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  8  2       Rauch-Žejdl  Sukhanenko-Sukhanenko  5CxE-2  DA  300    100  0   6   0  91
  5  1  Janoušková-Holakovský    Blahušková-Čížek   4CW-1  SJ  50    50  50   3   3  51
  4  3     Talpa-Zieleniec      Macura-Teňak   5CW-1  S4  50    50  50   3   3  68
  7  6     Bosáková-Hladká   Dvořáková-Krebsová   4SN-1  C5    100  0 100   0   6  86

Board 22

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  5  1  Janoušková-Holakovský    Blahušková-Čížek  2SxE-1  S4  200    100  0   6   0  58
  7  6     Bosáková-Hladká   Dvořáková-Krebsová   2HS+2  C7  170    67  33   4   2  90
  4  3     Talpa-Zieleniec      Macura-Teňak   4CS=  S6  130    33  67   2   4  71
  8  2       Rauch-Žejdl  Sukhanenko-Sukhanenko   2HS=  C7  110     0 100   0   6  94

Board 23

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  5  1  Janoušková-Holakovský    Blahušková-Čížek   3HE-1  SA  100    100  0   6   0  64
  8  2       Rauch-Žejdl  Sukhanenko-Sukhanenko   2NTE=  CK    120  67  33   4   2  83
  7  6     Bosáková-Hladká   Dvořáková-Krebsová  2NTE+1  D6    150  33  67   2   4  96
  4  3     Talpa-Zieleniec      Macura-Teňak  1NTS-2  CQ    200  0 100   0   6  75

Board 24

 NS EW        NS names        EW names Contract Lead   Result NS % EW % NS MP EW MP  ID

  4  3     Talpa-Zieleniec      Macura-Teňak   4DW+2  SJ    170  83  17   5   1  79
  7  6     Bosáková-Hladká   Dvořáková-Krebsová   2CE+4  D5    170  83  17   5   1  98
  5  1  Janoušková-Holakovský    Blahušková-Čížek   5DW+1  SK    420  17  83   1   5  66
  8  2       Rauch-Žejdl  Sukhanenko-Sukhanenko   5DE+1  SK    420  17  83   1   5  87