výsledky

 

 

Výsledky bavlnky  25.10. 2016

  
   1  1 Petrovský Mario & Fořtová Eva      136.6  68.3
   2  10 Etlík Tomáš & Holakovský Josef     132.3  66.2
   3  6 Teňak Pavel & Kopecký Michal       110  55.0
   4  7 Talpa Vlastislav & Janoušková Věra   106.3  53.2
   5  9 Grusová Ivana & Tomanová Zuzana     98.7  49.4
   6  11 Voborný Radek & Zbořilová Drahoslava    96  48.0
   7  3 Patka Michal & Neševová Olga       92.6  46.3
   8  5 Hladká Marie & Havlínová Jitka      86.2  43.1
   9  4 Štefanová Jitka & Bezděková Věra     83.7  41.9
   10  8 Suková Marta & Rosolová Marie       80  40.0
   11  2 Čížek Pavel & Blahušková Jana      77.6  38.8
  
  
  Session: 1  Section:1    Session:1   Section:1    Session: 1   Section:1

  Pair: 1       68.3%   Pair: 3       46.3%  Pair: 5       43.1%
  Petrovský Mario & Fořtová Eva Patka Michal & Neševová Olga  Hladká Marie & Havlínová Jitka
   Board   Score    MPs   Board   Score    MPs  Board   Score    MPs
  Round 1 Table: 1  Verses 2 Round: 1 Table 2  Verses 4  Round: 1 Table 3  Verses 6
   1  3S  E    100 7.5   3  2C  N    150  5   5        NoBid 2.5

   2  3N  S    630 6.3   4  5D  W    100 8.8   6  3S  W    100  0
  Round 2 Table: 1  Verses 9 Round: 2 Table 5  Verses 7  Round: 2 Table 6  Verses 8
   13 3N  N    630 7.5   21  5D  N    100 8.7   1  4S  E    150  10
   14 4S  N    420 6.3   22  1N  E    90  5   2  3N  N   -100  0
  Round 3 Table: 1  Verses 7 Round: 3 Table 3  Verses 9  Round: 3 Table 4  Verses 10
   15 3N  N    630 7.5   7  4HX S    200  10   21 3N  N   -600 2.5
   16 3N  S    430 7.5   8  3H  N   -140 2.5   22 2H  S    100 7.5
  Round 4 Table: 1  Verses 6 Round: 4 Table 4  Verses 2  Round: 4 Table 6  Verses 9
   3  3C  S    130 1.3   11  5HX W    500 7.5   15 3N  N   -660  0
   4  3N  E    100 8.8   12  4H  N   -100  0   16 5D  S    50 6.2
  Round 5 Table: 1  Verses 10 Round: 5 Table 5  Verses 8  Round: 5 Table 2  Verses 11
   17 4H  W    -450  5   13  3N  N    600 2.5   7  3S  E    140 2.5
   18 4H  W     50 1.3   14  4S  N    420 6.3   8  1D  W   -150  0
  Round 6 Table: 1  Verses 3 Round: 6 Table 1  Verses 1  Round: 6 Table 2  Verses 2
   5  2S  S    140 7.5   5  2S  S   -140 2.5   9  2N  N    180  0
   6  4SX W    500 10   6  4SX W   -500  0   10 5D  E    100  10

  Round 7 Table: 1  Verses 4 Round: 7 Table 3  Verses 11 Round: 8 Table 3  Verses 4
   19 2H  S    170 10   1  4S  E    50  5   13 3N  S   -600 7.5
   20 4H  N    620 7.5   2  3N  S    630 6.3   14 3S  N   -170  10
  Round 9 Table: 1  Verses 8 Round: 8 Table 6  Verses 6  Round: 9 Table 4  Verses 3
   9  2DX E    800 10   19  3S  W   -170 2.5   17 4H  W   -450  5
   10 5D  E    -600 1.3   20  4H  N    620 7.5   18 4DX  N   1310  10
  Round 10 Table: 1  Verses 11 Round: 9 Table 4  Verses 5  Round: 10 Table 5  Verses 7
   21 3N  S    660 10   17  4H  W    450  5   19 2S  W   -140 6.3
   22 2H  S    -50 7.5   18  4DX N   -1310  0   20 4H  N   -100  0
  Round 11 Table: 1  Verses 5 Round: 11 Table 2  Verses 10 Round: 11 Table 1  Verses 1
   11 3N  S    460  5   15  3N  N    200 7.5   11 3N  S   -460  5
   12 4H  N    620 8.8   16  3SX E   -500  0   12 4H  N   -620 1.2

  Top10  Ave 100  Total136.6 Top 10  Ave 100  Tota92.6  Top 10 Ave 100 Total86.2
  Session: 1  Section:1    Session:1   Section:1    Session: 1   Section:1

  Pair: 7       53.2%   Pair: 9       49.4%  Pair: 11        48%
  Talpa Vlastislav & Janoušková Grusová Ivana & Tomanová Zuzan Voborný Radek & Zbořilová Drah
   Board   Score    MPs   Board   Score    MPs  Board   Score    MPs
  Round 1 Table: 4  Verses 8 Round: 1 Table 5  Verses 10 Round: 2 Table 4  Verses 6
   7  3H  S    -100 10   9  3N  N    430 3.8   9  3N  N   -430 6.2

   8  2N  N    120  5   10  5D  E   -600 1.3   10 3C  W    130 3.7
  Round 2 Table: 5  Verses 3 Round: 2 Table 1  Verses 1  Round: 3 Table 6  Verses 2
   21 5D  N    -100 1.3   13  3N  N   -630 2.5   13 3N  N   -660  0
   22 1N  E    -90  5   14  4S  N   -420 3.7   14 4S  N   -420 3.7
  Round 3 Table: 1  Verses 1 Round: 3 Table 3  Verses 3  Round: 4 Table 2  Verses 8
   15 3N  N    -630 2.5   7  4HX S   -200  0   19 3S  W    140 3.7
   16 3N  S    -430 2.5   8  3H  N    140 7.5   20 4H  N   -620 2.5
  Round 4 Table: 3  Verses 4 Round: 4 Table 6  Verses 5  Round: 5 Table 2  Verses 5
   9  3N  N    490 7.5   15  3N  N    660  10   7  3S  E   -140 7.5
   10 3D  E    -130 6.3   16  5D  S    -50 3.8   8  1D  W    150  10
  Round 5 Table: 6  Verses 2 Round: 5 Table 4  Verses 4  Round: 6 Table 5  Verses 4
   3  3S  E    200 10   1  3S  E    140  10   15 5C  N    200 7.5
   4  4D  W    -170 2.5   2  3N  S   -660  0   16 3N  N    100  10
  Round 7 Table: 6  Verses 10 Round: 6 Table 6  Verses 6  Round: 7 Table 3  Verses 3
   5  1N  N    -120  5   17  5H  W    450  5   1  4S  E    -50  5
   6  3S  W    -200 2.5   18  3H  W    -50 8.7   2  3N  S   -630 3.7

  Round 8 Table: 2  Verses 9 Round: 7 Table 2  Verses 2  Round: 8 Table 4  Verses 10
   11 4S  S    -420 7.5   21  3N  S    100 8.7   3  2CX  S    180 7.5
   12 3H  N    -170  5   22  3N  W   -100  0   4  4D  W   -150  5
  Round 9 Table: 2  Verses 6 Round: 8 Table 2  Verses 7  Round: 9 Table 5  Verses 9
   1  2S  E    -110 2.5   11  4S  S    420 2.5   5  2S  S    170  10
   2  2H  W    100 2.5   12  3H  N    170  5   6  4D  S    150 2.5
  Round 10 Table: 5  Verses 5 Round: 9 Table 5  Verses 11 Round: 10 Table 1  Verses 1
   19 2S  W    140 3.7   5  2S  S   -170  0   21 3N  S   -660  0
   20 4H  N    100 10   6  4D  S   -150 7.5   22 2H  S    50 2.5
  Round 11 Table: 3  Verses 11 Round: 10 Table 3  Verses 8  Round: 11 Table 3  Verses 7
   17 4H  W    480 10   3  3C  S   -130 8.7   17 4H  W   -480  0
   18 4H  W    -100  5   4  5D  W    600  10   18 4H  W    100  5

  Top10  Ave 100  Total106.3 Top 10  Ave 100  Tota98.7  Top 10 Ave 100 Total96

  Session: 1  Section:1    Session:1   Section:1    Session: 1   Section:1

  Pair: 2       38.8%   Pair: 4       41.9%  Pair: 6        55%
  Čížek Pavel & Blahušková Jana Štefanová Jitka & Bezděková Vě Teňak Pavel & Kopecký Michal
   Board   Score    MPs   Board   Score    MPs  Board   Score    MPs
  Round 1 Table: 1  Verses 1 Round: 1 Table 2  Verses 3  Round: 1 Table 3  Verses 5
   1  3S  E    -100 2.5   3  2C  N   -150  5   5        NoBid 7.5

   2  3N  S    -630 3.7   4  5D  W   -100 1.2   6  3S  W   -100  10
  Round 2 Table: 3  Verses 10 Round: 3 Table 5  Verses 6  Round: 2 Table 4  Verses 11
   19 4S  W    -650  0   11  4C  N   -170  10   9  3N  N    430 3.8
   20 3H  N    170 2.5   12  3H  N   -140 7.5   10 3C  W   -130 6.3
  Round 3 Table: 6  Verses 11 Round: 4 Table 3  Verses 7  Round: 3 Table 5  Verses 4
   13 3N  N    660 10   9  3N  N   -490 2.5   11 4C  N    170  0
   14 4S  N    420 6.3   10  3D  E    130 3.7   12 3H  N    140 2.5
  Round 4 Table: 4  Verses 3 Round: 5 Table 4  Verses 9  Round: 4 Table 1  Verses 1
   11 5HX W    -500 2.5   1  3S  E   -140  0   3  3C  S   -130 8.7
   12 4H  N    100 10   2  3N  S    660  10   4  3N  E   -100 1.2
  Round 5 Table: 6  Verses 7 Round: 6 Table 5  Verses 11 Round: 6 Table 6  Verses 9
   3  3S  E    -200  0   15  5C  N   -200 2.5   17 5H  W   -450  5
   4  4D  W    170 7.5   16  3N  N   -100  0   18 3H  W    50 1.3
  Round 6 Table: 2  Verses 5 Round: 7 Table 1  Verses 1  Round: 7 Table 4  Verses 8
   9  2N  N    -180 10   19  2H  S   -170  0   15 2N  N    200 7.5
   10 5D  E    -100  0   20  4H  N   -620 2.5   16 5D  S    50 6.2

  Round 7 Table: 2  Verses 9 Round: 8 Table 3  Verses 5  Round: 8 Table 6  Verses 3
   21 3N  S    -100 1.3   13  3N  S    600 2.5   19 3S  W    170 7.5
   22 3N  W    100 10   14  3S  N    170  0   20 4H  N   -620 2.5
  Round 8 Table: 5  Verses 8 Round: 9 Table 6  Verses 10 Round: 9 Table 2  Verses 7
   17 4H  W    -50  0   7  3S  E   -170 3.8   1  2S  E    110 7.5
   18 4D  N    -170 2.5   8  2H  W    100 2.5   2  2H  W   -100 7.5
  Round 10 Table: 4  Verses 4 Round: 10 Table 4  Verses 2  Round: 10 Table 2  Verses 10
   5  3S  S    -100  0   5  3S  S    100  10   13 3N  N    600 2.5
   6  2H  S    170  5   6  2H  S   -170  5   14 4S  N    420 6.3
  Round 11 Table: 5  Verses 6 Round: 11 Table 6  Verses 8  Round: 11 Table 5  Verses 2
   7  3S  E    -170 3.8   21  3D  N   -130  5   7  3S  E    170 6.2
   8  4S  N    -50  0   22  2H  S    150  10   8  4S  N    50  10

  Top10  Ave 100  Total77.6  Top 10  Ave 100  Tota83.7  Top 10 Ave 100 Total110


  Session: 1  Section:1    Session:1   Section:1

  Pair: 8        40%   Pair: 10       66.2%
  Suková Marta & Rosolová Marie Etlík Tomáš & Holakovský Josef
   Board   Score    MPs   Board   Score    MPs
  Round 1 Table: 4  Verses 7 Round: 1 Table 5  Verses 9
   7  3H  S    100  0   9  3N  N   -430 6.2

   8  2N  N    -120  5   10  5D  E    600 8.7
  Round 2 Table: 6  Verses 5 Round: 2 Table 3  Verses 2
   1  4S  E    -150  0   19  4S  W    650  10
   2  3N  N    100 10   20  3H  N   -170 7.5
  Round 4 Table: 2  Verses 11 Round: 3 Table 4  Verses 5
   19 3S  W    -140 6.3   21  3N  N    600 7.5
   20 4H  N    620 7.5   22  2H  S   -100 2.5
  Round 5 Table: 5  Verses 3 Round: 5 Table 1  Verses 1
   13 3N  N    -600 7.5   17  4H  W    450  5
   14 4S  N    -420 3.7   18  4H  W    -50 8.7
  Round 6 Table: 3  Verses 10 Round: 6 Table 3  Verses 8
   11 4S  S    -510  0   11  4S  S    510  10
   12 4H  N    -620 1.2   12  4H  N    620 8.8
  Round 7 Table: 4  Verses 6 Round: 7 Table 6  Verses 7
   15 2N  N    -200 2.5   5  1N  N    120  5
   16 5D  S    -50 3.8   6  3S  W    200 7.5

  Round 8 Table: 5  Verses 2 Round: 8 Table 4  Verses 11
   17 4H  W     50 10   3  2CX S   -180 2.5
   18 4D  N    170 7.5   4  4D  W    150  5
  Round 9 Table: 1  Verses 1 Round: 9 Table 6  Verses 4
   9  2DX E    -800  0   7  3S  E    170 6.2
   10 5D  E    600 8.7   8  2H  W   -100 7.5
  Round 10 Table: 3  Verses 9 Round: 10 Table 2  Verses 6
   3  3C  S    130 1.3   13  3N  N   -600 7.5
   4  5D  W    -600  0   14  4S  N   -420 3.7
  Round 11 Table: 6  Verses 4 Round: 11 Table 2  Verses 3
   21 3D  N    130  5   15  3N  N   -200 2.5
   22 2H  S    -150  0   16  3SX E    500  10

  Top10  Ave 100  Total80   Top 10  Ave 100  Tota132.3


 EvaPar11                          18.11.2013

     Board 1    nil Vul        Board 7    all Vul

    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    1v 2   3S E   100   7  2   7v8   3H S   100  10  0
    5v 8   4S E   150  10  0   9v3   4HXS   200  0  10
    4v 9   3S E   140   0  10  11v5   3S E   140  7  2
    3v 11  4S E   50   5  5   4v10   3S E   170  3  6
    7v 6   2S E   110   2  7   2v6   3S E   170  3  6

     Board 2    NS Vul        Board 8    nil Vul

    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    1v 2   3N S   630   6  3   7v8   2N N   120  5  5
    5v 8   3N N   100   0  10   9v3   3H N   140  7  2
    4v 9   3N S   660  10  0  11v5   1D W   150  10  0
    3v 11  3N S   630   6  3   4v10   2H W   100  2  7
    7v 6   2H W   100   2  7   2v6   4S N   50  0  10

     Board 3    EW Vul        Board 9    EW Vul

    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    3v 4   2C N   150   5  5   9v10   3N N   430  3  6
    1v 6   3C S   130   1  8   6v11   3N N   430  3  6
    7v 2   3S E   200  10  0   7v4   3N N   490  7  2
   11v 10  2CXS   180   7  2   5v2   2N N   180  0  10
    8v 9   3C S   130   1  8   1v8   2DXE   800  10  0

     Board 4    all Vul        Board 10   all Vul

    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    3v 4   5D W   100   8  1   9v10   5D E   600  1  8
    1v 6   3N E   100   8  1   6v11   3C W   130  6  3
    7v 2   4D W   170   2  7   7v4   3D E   130  6  3
   11v 10  4D W   150   5  5   5v2   5D E   100  10  0
    8v 9   5D W   600   0  10   1v8   5D E   600  1  8


     Board 5    NS Vul        Board 11   nil Vul
    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    5v 6       Pass   2  7   6v4   4C N   170  0  10
    1v 3   2S S   140   7  2   3v2   5HXW   500  7  2
   10v 7   1N N   120   5  5  10v8   4S S   510  10  0
   11v 9   2S S   170  10  0   9v7   4S S   420  2  7
    2v 4   3S S   100   0  10   1v5   3N S   460  5  5


     Board 6    EW Vul        Board 12   NS Vul
    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    5v 6   3S W   100   0  10   6v4   3H N   140  2  7
    1v 3   4SXW   500  10  0   3v2   4H N   100  0  10
   10v 7   3S W   200   7  2  10v8   4H N   620  8  1
   11v 9   4D S   150   2  7   9v7   3H N   170  5  5
    2v 4   2H S   170   5  5   1v5   4H N   620  8  1 EvaPar11                          18.11.2013

     Board 13   all Vul        Board 19   EW Vul

    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    1v 9   3N N   630   7  2   2v10   4S W   650  0  10
    2v 11  3N N   660  10  0   8v11   3S W   140  6  3
    3v 8   3N N   600   2  7   1v4   2H S   170  10  0
    4v 5   3N S   600   2  7   3v6   3S W   170  2  7
    6v 10  3N N   600   2  7   5v7   2S W   140  6  3

     Board 14   nil Vul        Board 20   all Vul

    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    1v 9   4S N   420   6  3   2v10   3H N   170  2  7
    2v 11  4S N   420   6  3   8v11   4H N   620  7  2
    3v 8   4S N   420   6  3   1v4   4H N   620  7  2
    4v 5   3S N   170   0  10   3v6   4H N   620  7  2
    6v 10  4S N   420   6  3   5v7   4H N   100  0  10

     Board 15   NS Vul        Board 21   NS Vul

    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    1v 7   3N N   630   7  2   7v3   5D N   100  1  8
    9v 5   3N N   660  10  0  10v5   3N N   600  7  2
    4v 11  5C N   200   2  7   2v9   3N S   100  1  8
    8v 6   2N N   200   2  7   1v11   3N S   660  10  0
   10v 3   3N N   200   2  7   8v4   3D N   130  5  5

     Board 16   EW Vul        Board 22   EW Vul

    NS EW  Contrac Score  MPs    NS EW  Contrac Score  MPs
    1v 7   3N S   430   7  2   7v3   1N E   90  5  5
    9v 5   5D S   50   3  6  10v5   2H S   100  2  7
    4v 11  3N N   100   0  10   2v9   3N W   100  10  0
    8v 6   5D S   50   3  6   1v11   2H S   50  7  2
   10v 3   3SXE   500  10  0   8v4   2H S   150  0  10


     Board 17   nil Vul
    NS EW  Contrac Score  MPs
    1v 10  4H W   450   5  5
    6v 9   5H W   450   5  5
    8v 2   4H W   50  10  0
    5v 3   4H W   450   5  5
   11v 7   4H W   480   0  10


     Board 18   NS Vul
    NS EW  Contrac Score  MPs
    1v 10  4H W   50   1  8
    6v 9   3H W   50   1  8
    8v 2   4D N   170   7  2
    5v 3   4DXN  1310  10  0
   11v 7   4H W   100   5  5

 
počítadlo.abz.cz