Zdokonalovací kurz v bridžovém klubu v Italské

 Další běh zdokonalovacího kurzu bude probíhat
od 18. dubna do  23. května (pět dvouhodinových lekcí)
vždy v pondělí od
13.30 do 15.30 hodin.

Probírat budeme různá témata z licitace včetně konvencí, sehrávky i obrany.
Výuka probíhá formou hraní připravených partií a jejich následným rozborem.

 

Cena kurzu: 800,-Kč,
absolventi některého z mých předchozích kurzů mají sníženou věrnostní cenu 650,-Kč. 
Přihlášky a další informace: Eva Fořtová, 603596748, eva@fort.cz

VHODNÉ PRO HRÁČE VŠECH POKROČILOSTÍ
KROMĚ ÚPLNÝCH
ZAČÁTEČNÍKŮ