Zia mlží

 

V prestižním únorovém londýnském turnaji týmů museli hráči ukázat, jak umějí zacházet s extrémními rozlohami. Jedenáctilisty nejsou až tak běžné. Ve skutečnosti byste museli hrát asi 300 let každý večer, abyste jej dostali. Pokud ovšem nehrajete guláše, což však nebyl tento případ.

NS v druhé, rozdával E.


AJ1087
K52
J
10932

 

92
QJ97643
-
QJ85

KQ6543
108
7
AK74

 

-
A
AKQ109865432
6

Hráči používali různé taktiky. Espen Erichsen skočil rovnou na 6 a doufal, že vyřadí soupeře. To se nestalo a tak tak přes 6 musel jít ještě do 7. Alexander Allfrey vynesl Q a získal tak jediné pozitivní skóre pro linku EW. Většina hráčů se po zásahu kontrem nebo barvou soupeřů dostala do 6, někdy kontrovaných a občas splněných +1.

Soupeři týmu Zii Mahmooda splnili 6 kontra +1 a těšili se na jistý zisk. Zia však dražil lstivě. Zasáhl prostými 2, pak použil ještě lstivější 2BT. Skok na 5 znamenal Exclusion Blackwood, tedy dotaz na esa, kromě srdcového, když běžná praxe je zeptat se v této situaci v barvě chicane. Když partner ukázal jedno eso, Zia, po této velice matoucí licitaci, nastřelil velký slem. 

Západ

Sever

Východ

Jih

Bakhshi

Bilde

Kotorowicz

Zia

 

 

1

2

2

pas

2

2BT

pas

3BT

pas

5

pas

5BT

pas

7

pas

pas

kontra

rekontra

pas…

 

 

 

 Oči všech byly nyní upřeny na Západ. Kontra bylo jistě výnosové, ale na jakou barvu? Západ zvolil pik a bylo hotovo. 1 740 bodů soupeřů bylo přebito Ziovými 2 660 a tedy saldem +14 IMP.

Předcházející rozdání