Čínská komunikace

 

V open pairs na letošním IMSA World Masters ukázal své umění čínský hráč Liu Yinhao. Američtí novináři, kteří neumějí vyslovit jeho jméno, si jej překřtili na Dunga. Ostatně podobně si přejmenovali polského hráče Pszczola, žijícího v USA na Pepsi.

Rozdával W, NS v druhé

8
J73
K105
KQ10853

AQJ1097
AQ9542
9
-

 

Západ

Sever

Východ

Jih

2 pas 2BT 4
pas…    

2 ukazovaly slabý list s pikovým pětilistem a levným čtyřlistem. 2BT pak byly dotaz na levnou barvu. Varován zahájením 2 zvolil Yinhao realistické 4. Proti nim Západ vynesl 9 pokrytou dámou, esem a přebitou trumfem.

Yinhao využil informaci ze zahájení ještě jednou při sehrávce. Jeho problém je, že na stůl nejsou žádné přechody a zdá se tedy, že odevzdá minimálně jeden trumf a káro.

Nevarovaní hlavní hráči běžně hráli tak, že po trefovém výnosu odehráli A a pokusili se přejít na stůl pikovým snapem. Východ přesnapl králem, přepustil partnera kárem a ten pokračoval dalším pikem. To pak končilo minimálně třemi zdvihy pro obranu.

Yinhao však nalezl elegantní řešení. V druhém zdvihu zahrál 7. Západu ani nepřišlo na um, kdeže všechny ty zbylé piky jsou, a v klidu přidal malou. K jeho obrovskému překvapení se z 8 stal přechod na stůl, a protože byl K dubl pod impasem, hlavní hráč napřed zahodil na K ztrátové káro a pak ve dvou kolech vytrumfoval. Následovalo vyimpasování pikového krále proti trumfům a čistý top za zisk všech 13 zdvihů.

 

Předcházející rozdání