Mystery

 

Následující rozdání, nazvané Mystery, pochází z knížky „Bridge, Zia and me“.

Autor jej zadával mnoha hráčům ze světové špičky, ale téměř nikdo jej nevyřešil správně.

Q5432
742
53
A85

AJ7
AKQJ103
4
KQ7

Hlavní hráč sehrává 6 z Jihu, do kterých obránci zahrají dvě kola kár. Jak budete sehrávat?

Rozdání vypadá nevinně. První řešení, které nás napadne, je vytrumfovat, přejít na stůl a zahrát pikový impas do kluka. Splníme, pokud byl král singl nebo dubl před impasem.

Ale ve skutečnosti si můžeme přidat šanci, když zjistíme o rozdání něco víc. Odehrajeme všechny trumfy a pak tři kola trefů, po kterých skončíme na stole. Vznikla tříkartová koncovka. Pokud Východ nezahodil pik, hrajeme plánovaný impas do kluka. Pokud ale Východ zahodí pik, je jen jeden důvod, který jej k tomu mohl donutit. A to, že měl původně 4list. A v tom případě je jediná šance na splnění, a to, že K byl od startu singl. V tom případě zahrajeme pik do esa.

(Teoreticky však mohl mít Východ ještě jeden důvod k zahození piku. Pokud měl Kxx a Jxxx, mohl se v šestikartové koncovce vzniklé po odehrání všech trumfů cítit ve skvízu a špatně si odhodit. Pokud ovšem by jeho partner zahodil všechny trefy, poznal by Východ, o co běží, a skvízu by se neobával.)

 

Předcházející rozdání