Jak zmást hlavního hráče

4.8.2019

 

Zde je další rozdání z Párového otevřeného mistrovství Evropy v Istanbulu.

Krabice 4, rozdával W, oba v druhé


K94
K106
AQJ10
963

 

QJ10872
7432
8
K2

A6
AQ95
654
AQ107

 

♠53
J8
K9732
J854

 

 

Západ

Sever

Východ

Jih

Welland Caspersen Auken Graversen
2 pas 4 pas…

Sever, mladý dánský hráč Caspersen, se rozhodl pro divácky zajímavý výnos Q. Není jasné, jaká úvaha jej k tomu vedla, ale každopádně jeho rozhodnutí vrhlo daleké stíny až do koncovky partie.

Začátek sehrávky byl celkem předvídatelný. Sever pokračoval A, které hlavní hráč snapl a zahrál trumfový impas. Když se v druhém kole pikový král neobjevil, přešel Welland do ruky dalším károvým snapem a odevzdal trumfového krále Severu. Ten pak pokračoval J.


-
K106
J
963

 

10
7432
-
K2

-
AQ9
-
AQ107

 

-
J8
K
J854

 

Hlavní hráč zahodil ze stolu srdce a v ruce snapl. Jih také zahodil srdce. Nyní přišla chvíle pro zamyšlení. Z výnosu je jasné, že hlavní hráč měl AKQJ10. Navíc ukázal K. Kdyby měl v listě ještě K, jistě by na 2 dražil 3. Ergo, srdcový král je u Jihu a impas by neměl cenu. Odehrál tedy tři vysoké trefy a čtvrtým pustil Jih, aby ten vynesl od svého srdcového krále.

Červený král se opravdu na stole objevil, ale byl to ten kárový. Škoda že nejsou záběry kamer z tohoto okamžiku.

 

Předcházející rozdání