Privátní konverzace

18.10.2019

 

V letošním roce proběhlo snad nejdramatičtější finále turnaje australských států. Do finále se dostala družstva Jižní Austrálie a Nového Jižního Walesu a před posledním 60. rozdáním byl stav velice vyrovnaný 92,8:93 ve prospěch Nového Jižního Walesu.

V posledním rozdání vydražila Jižní Austrálie 3.

Rozdával W, oba v první


K92
Q64
1065
K1054

 

AJ75
KJ753
A
A87

Q63
1098
J842
J32

 

1084
A2
KQ973
Q96

 

 

Západ

Sever

Východ

Jih

1 pas pas 2
kontra pas 2 pas
pas 3 pas…  

Západ nešťastně vynesl 5. Hlavní hráč položil ze stolu dámu, která získala zdvih. Hlavní hráč zahrál káro do devítky a pak odevzdal dva kárové zdvihy, dva trefové a jeden pikový, takže jednou spadl. Asi správnější by bylo zahrát ze stolu 10, když z dražby je pravděpodobné, že Západ má více bodů a kratší kára.

Na druhém stole byla dražba kratší

Západ

Sever

Východ

Jih

1 pas pas kontra
1 pas…    

Je otázkou, zda neměl Sever po kontra partnera ještě něco dražit, asi 1BT, ale pas vypadá jako dobrá volba. Východ překvapivě neopravil do 2, které by měly být snadno ke splnění. Tento gambit se však ukázal jako úspěšný, protože Jižní Austrálie splnila 1 za 80 a získala na rozdání 1 IMP. To změnilo výsledek zápasu na 93,8:93 ve prospěch Jižní Austrálie.

 

Ale za 30 minut po skončení zápasu bylo opět vše jinak. Na rozdání 37 totiž proběhla zajímavá dražba.

Rozdával E, oba v první


J98
106
AQ10865
A8

 

Q763
AQ987
2
K107

A42
2
9743
QJ532

 

K105
KJ543
KJ
964

 

 

Na prvním stole vydražil Nový Jižní Wales 3BT, které Jih splnil +1 za 430. Na druhém stole proběhla dražba:

 

Západ

Sever

Východ

Jih

    pas 1BT*
2* kontra pas* pas
pas 3 pas 3BT
pas…      

 

1BT byl 12-14, 2 ukazovaly obě drahé a pas Východu na kontra znamenal možnost hrát v trefech. Západ po informaci od partnera vynesl trefy a na splnění závazku nebyla šance. Nový Jižní Wales tak získal v tomto rozdání 10 IMP.

Nikdo z hráčů si při hře nevšiml, že po kontra na 2 přišly tři pasy. Na to hráči přišli a nahlásili to hlavnímu rozhodčímu až po skončení zápasu. Rozhodčí změnit závazek na 2 kontra. To, co hráči dražili po třetím pasu, prohlásil za soukromý hovor a přidělil upravený výsledek. Vzhledem k tomu, že Východ má 4 trefové, 3 pikové a dva srdcové zdvihy, zněl upravený výsledek 2 kontra = za 280 bodů. To ovšem změnilo výsledek na rozdání z 10 IMP na 12 IMP ve prospěch Nového Jižního Walesu a tak se opět změnil výsledek na 93,8:95 pro Nový Jižní Wales.

 

Předcházející rozdání