Porušení pravidla

8.11.2019

 

David Burn již před mnoha roky formuloval své bridžové zákony. Jedním z nich je Burnův zákon totálních trumfů, který říká: "Je moudré, když má hlavní hráč více trumfů než obránci."

Toto pravidlo porušili hráči v zápase Spector - Lebowitz v KO části letošního Spingoldu.

Krabice 14, Rozdával E, oba v první


AJ3
6
AKJ76
Q542

 

Q1096
1032
1094
AK9

754
AQJ97
Q3
J83

 

K82
K854
852
1076

 

 

Západ

Sever

Východ

Jih

Kranyak Upmark Demuy Nylström
    1 pas
2 kontra pas 2
pas…      

 

Porušení pravidla by nemuselo dopadnout tak špatně, kdyby se nepřidala excelentní obrana soupeřů.

Západ vynesl pik. Hlavní hráč z výnosu usoudil, že dáma určitě nesedí a tak hned přidal eso a zahrál srdce s úmyslem snapnout si jedno nebo dvě srdce. Do tohoto zdvihu přidal Východ bez zaváhání dámu! Hlavní hráč špatně umístil figuru u soupeřů a usoudil, že eso musí být třetí za králem  a přidal proto malou. Východ pak pokračoval trumfem, který vzal hlavní hráč králem a snapl srdce. Pak pokračoval esem, králem a klukem károvým. Východ snapl zahrál tref. Ten vzal Západ esem! Pak dotrumfoval a pokračoval devítkou trefovou. Vše vypadá jednoduše. Západ měl srdcové eso a tak již nemůže mít trefového krále. Takže v klidu položil ze stolu malou. Nakonec tedy spadl třikrát a ztratil 6 IMP.

 

Předcházející rozdání