Jak hrají dvojčata

26.12.2019

Na párovém mistrovství Norska ukázala své umění dvojčata Daniel a David Uelandovi.

Rozdával S, oba v druhé


962
Q962
A2
J976

 

AK54
A8
K10975
103

J10
KJ742
QJ86
82

 

Q873
105
43
AKQ54

 

Západ

Sever

Východ

Jih

    Daniel Ueland  
      1
1 kontra rekontra 1
pas 2 2 pas
3 pas…    

Jih odehrál dvě kola trefů a po chvíli zamyšlení pokračoval třetím kolem do doublechicane. Na rozdíl od běžných situací, kdy toto zahrání ztratí zdvih, zde zvolil aktuální mistr Norska Høyland jediné pokračovaní, které hlavnímu hráči může zkomplikovat jinak snadnou sehrávku.

Hlavní hráč přebil na stole, z ruky zahodil káro a následně odehrál trumfové eso. Pak vyrazil A a snapl trefové pokračování. Pak odehrál dva vysoké piky a snapl třetí kolo. Poté odehrál káro. Třetí kolo kár soupeři přebili, ale museli zahrát trumfy do KJ hlavního hráče za Q9 Severu.

 

V dalším rozdání zase ukázalo své umění Danielovo dvojče David.

Rozdával S, EW v druhé


7
52
A10876
K10862

 

J543
AK109
3
QJ93

A62
Q763
KQJ9
A7

 

KQ1098
J84
542
54

 

Západ

Sever

Východ

Jih

  David Ueland    
      pas
1 1 kontra 1
2 pas 4 pas…

Ueland vynesl svůj singl pik, který hlavní hráč hned vzal esem. Pak pokračoval trumfem do krále a malým kárem, které Sever správně propustil. Hlavní hráč nyní dotrumfoval a zahrál tref do esa a malý tref do dámy. Nyní provedl David další klíčové zahrání a podruhé v partii zdvih propustil.

Zdá se, že obrana přišla o dva zdvihy, ale ve skutečnosti provedla dvě propuštění, která obě velice ztížila hlavnímu hráči možnost splnit závazek. Hlavní hráč nyní snapl tref a pak zahrál ze stolu pik. Pokud nyní obrana sama nevypracuje soupeři pikový nebo kárový zdvih, nemá hlavní hráč možnost závazek splnit. Přitom na jiných stolech plnili hlavní hráči většinou 4+1 a toto byl jediný stůl, kdy NS získali kladné skóre.

Ve skutečnosti ani skvělé dvojí propuštění nemohlo zabránit hlavnímu hráči splnit závazek, kdyby prostě odevzdal kárový zdvih včas, dokud měl na stůl ještě další přechod.

 

Předcházející rozdání