Lavienthal

8.1.2020

Ve čtvrtfinále Bermuda Bowl předvedli Levin - Weinstein v zápase USA proti Anglii jako jediní obranu, která porazila 4.

Krabice 68, rozdával W, oba v druhé


QJ10
AQJ92
10
AKJ6

 

6
75
AKQ963
10432

A9863
106
J5
Q985

 

K742
K843
8742
7

 

Západ

Sever

Východ

Jih

Weinstein Malinowski Levin Bakshi
3 kontra 4 kontra
pas 4 pas…  

 

Z konter soupeřů vyplývá, že mají oba drahé fity nebo alespoň semifity a tak Levin vynesl A a pokračoval 9. Weinstein projevil obrovskou důvěru v partnera, když uvěřil marce na vyšší barvu, a vrátil 9 jako marku na piky a tedy informaci, že má ještě jeden trumf. Následující snap byl čtvrtým porážejícím zdvihem obrany.

Na všech třech ostatních stolech Bermuda Bowl i dalších 17 stolech ostatních soutěží, kde se 4 sehrávaly, plnili vždy hlavní hráči 10 nebo 11 zdvihů.

 

Předcházející rozdání