Napravená chyba

17.1.2020

 

Rozdání pochází z ranního turnaje na silvestrovském týdnu v Jesenici.

Krabice 15, rozdával S, NS v druhé


A107
K62
KJ7
J953

 

962
QJ75
A64
742

KJ85
A108
1093
KQ8

 

Q43
943
Q852
A106

 

Západ

Sever

Východ

Jih

      pas
pas 1 pas 1
pas 1BT pas…  

 

Po jednoduché licitaci se NS dostali do optimálního závazku, dokonce ze správné strany. Východ vynesl malý pik, který hlavní hráč vzal dámou a zahrál úspěšný kárový expas do krále. Pak pokračoval lstivou 9, a když držela, trefem do dámy a esa. Následně odevzdal tref Východu. Ten samozřejmě zahrál K a po jeho propuštění ještě J, aby ukázal zájem o vyšší barvu. Nyní vzal zdvih hlavní hráč a odehrál poslední tref. Z otevřených karet je jasné, že měl Východ zahodit káro, ale pozice červených barev ještě není tak jasná, takže si chybně odhodil malé srdce.

Následného J vzal Západ hned esem a pokračoval Q. Téměř všechny karty jsou již vidět a tak si Sever musí vybrat, zda Východ nezasáhl s 13 body nebo Západ nezahájil s 11 body. Zvolil špatně, pokryl dámu králem a Východ vzal zdvih esem.


-
62
7
-

 

-
J75
-
-

8
10
10
-

 

-
94
Q
-

 

 

Zdá se, že hlavní hráč získá ještě jeden zdvih, vzhledem k tomu, že srdce nebude možné odehrát, protože po převzetí desítky klukem by vyrostla na stole devítka. Ale situaci jde ještě zachránit. Východ stáhl poslední pik a stůl je ve skvízu. Buď zahodí vysoké káro, nebo si odhodí od držení v srdcích.

  

Předcházející rozdání