Rozhodující rozdání

14.2.2020

 

Rozdání pochází z 18. Poháru evropských šampionů konaného koncem roku 2019 v rumunské Bukurešti a v obou zápasech rozhodovalo o postupu ze semifinále.

Krabice 12, rozdával W, NS v druhé


J2
AKQ962
8
Q975

 

1076
7
95432
J1043

AQ54
853
KQJ10
86

 

K983
J104
A76
AK2

 

V zápasu Canottieri Olona proti BC ‘t Onstein, vydražili v otevřené místnosti Italové 4.

Západ

Sever

Východ

Jih

Nab Duboin Drijver Madala
pas 1 kontra rekontra
2 pas pas 3
pas 4 pas…  

Kontra Východu naznačovalo hodnoty v pikách a tak jsou naděje na slem trochu větší než by vypadalo jen z karet NS. Duboin sehrál rozdání klasicky. Po károvém výnosu odehrál jen dvě kola trumfů a pak zkusil trefy. Kdyby byly 3-3 nebo byly delší trefy u tří trumfů, získal by 12 zdvihů, ale takhle splnil 4+1.

V zavřené místnosti byli Holanďané odvážnější a dražili složitěji.

Západ

Sever

Východ

Jih

Versace van Prooijen Lauria Verhees
pas 1 kontra 3BT
pas 4 pas 4
pas 4BT pas 5
pas 6 pas…  

Také Lauria vynesl kára. Van Prooijen vzal esem, přešel trumfem do ruky a hned zahrál 2. Tu Východ vzal esem a pokračoval v kárech. Hlavní hráč snapl další káro a odehrál ještě jeden vysoký trumf. Pak pokračoval J, kterého Lauria pokryl dámou a stůl králem. Následovalo třetí kolo piků, do kterého od Západu hned vyskočila desítka. Poslední pik stolu byl nyní dvanáctý zdvih a tak hlavní hráč dotrumfoval a ukázal karty. 13 IMP pro Holanďany, kteří kdyby nesplnili, naopak by 13 IMP ztratili, a to by je stálo vítězství.

A co se dělo v druhém semifinále Monaka proti Anglii?

V zavřené:

Západ

Sever

Východ

Jih

Klukovski Robson Gawrys Allfrey
pas 1 kontra 2
pas 4 pas 4BT
pas 5 pas 6
pas…      

V otevřené:

Západ

Sever

Východ

Jih

Forrester Multon Osborne Martens
pas 1 kontra rekontra
pas 4 pas 4
kontra pas pas 5
pas 5 pas 6
pas…      

Zajímavé bylo kontra Západu, které nedoporučovalo pikový výnos.

Oba Východi také vynesli káro. V zavřené zopakoval Robson sehrávku Holanďana z vedlejšího zápasu a také splnil závazek.

V otevřené jak hlavní hráč, tak obrana, excelovali. Multon v druhém zdvihu snapl káro, což se ukázalo jako klíčové zahrání. Pak zahrál z ruky jedno kolo trumfů a pokračoval malým pikem. Osbrone správně propustil a stůl vzal králem. Po tomto skvělém propuštění již není cesta vypracovat dvanáctý zdvih v pikách. Hlavní hráč však snapl poslední káro a pokračoval J. Toho vzal Východ a zahrál trumf. Multon vzal na stole a snapl třetí pik. Potom přešel trefem na stůl a snapl poslední pik svým posledním trumfem.


♠-
-
-
Q97

 

-
-
-
J104

-
8
Q
8

 

-
J
-
A2

 

Následoval přechod na stůl trefem, dotrumfování a odehrání vysoké trefy. Skvělá hra na obracený stůl nedala soupeřům šanci a zvítězila i nad skvělou obranou.

 

Předcházející rozdání