Turecko - Belek

 25.5.-1.6.2019

Přihlášení účastníci:

1. Fořtová Eva 11. Bihellerová Judita 21. Králík Michal 31. Neševová Olga 41. Mareš Tomáš
2. Fořt Tomáš 12. Biheller David 22. Králíková Isabela 32. Jasná Jiřina 42. Kyptová Monika
3. Holý Jaroslav 13. Biheller Jakub 23. Böhmová Laura 33. Palečková Marie  
4. Jandová Hana 14. Bosáková Zdena 24. Böhm Adam 34. Rokosová Eva  
5. Těšíková Milena 15. Bosáková Stanislava 25. Svobodová Renata 35. Gerychová Libuše  
6. Humpál Michael 16. Bosák Jan 26. Schořová Sofie 36. Vyoralová Zoša  
7. Bihelerová Maja 17. Kupková Lucie 27. Schořová Michaela 37. Vyoralová Raisa  
8. Novotná Ivanka 18. Svoboda Ota 28. Schoř Jaroslav 38. Vyoral Daniel  
9. Kuklíková Klára 19. Svobodová Pavla 29. Roninová Renata 39. Vyoral Michael  
10. Kantorová Rut 20. Böhmová Jiřina 30. Ronin Michal 40. Mareš Eleonora