Silvestr - hotel Jesenice

27.12.-2.1.2019

V hlavní budově je 40 pokojů, pokud nás bude alespoň 55, budeme mít opět celý hotel
k dispozici pro naši skupinu - musíme upřesnit a zaplatit zálohu do 31.5.

 

 

Přihlášení účastníci: 

1 Fořtová 11 Benák 21 Gucklerová          
2 Fořt 12 Kolářová 22 Suková          
3 Petrovská 13 Šmitberský 23 Burda          
4 Petrovský 14 Blahůšková 24 Železná          
5 Mužík 15 Čížek 25 Železný          
6 Kypta 16 Prášil 26 Říha          
7 Rosolová 17 Prášilová 27 Pacák          
8 Tomčíková 18 Roninová 28 Pacáková          
9 Tauber 19 Ronin            
10 Tauberová 20 Meduna