Výsledky bavlnky open 6.9. 2016

 
   pár.č                                   VPoints   procent
 
 1  21  Etlik, Hink                              391       68,36
 2  26  Slaninova, Orel                            345       65,34
 3  2   Burda, Hanak st                                              371       64,86
 4  1   Langerova, Kurkova                          343       59,97
 5  33  Stadnik, Kovar                            285          58,88
 6  5   Bohdalova, Smerdova                          325       56,82
 7  6   Kopecky, Brozek                            322       56,29
 8  7   Kokesova, Libovicka                                                   321       56,12
 9  10  Zborilova, Vyborny                          304       53,15
 10  31  Macura, Tenak                               270       51,14
 11  25  Suchanenko                              255       48,3
 12  27  Drozdova, Vaclavik                          254       48,11
 13  30  Wirthova, Eliasova                          273       47,73
 14  32  Papouskova, Denkstein                         247       46,78
 15  3   Viteckova, Mullerova                                 267       46,68
 16  11  Hladka, Bosakova                           264       46,15
 17  22  Cizek, Blahuskova                           240       45,45
 18  23  Bem, Bohacek                             232       43,94
 19  8   Janouskova, Vondrackova                        249       43,53
 20  12  Farkasova, Nadvornikova                                      241       42,13
 21  29  Rauch, Zejdl                             195       40,29
 22  4   Nesevova, Cizkova                           230       40,21
 23  28  Kriz, Horacek                             209       39,58
 24  24  Bihererova, Jelinkova                                           208       39,39
 25  9   Lurring, McNulty                           223       38,99