Djerba 2024

Další pokoje mohu zkusit vyžádat.

Přihlášení účastníci: 

1. Fořtovi 11.  
2. Bednářová, Velkoborská 12.  
3. Tomanová, Vacek    
4. Padrůňková, Růžičková    
5. Albrechtovi    
6. Holých s Anežkou    
7. Novotná, Bihelerová    
8. Kotěšovcová, Slaninová    
9. Dvořáková Z., Dvořáková J.    
10. Kuncová, Šandová