Co alertovat?

11.10.2019

 

Na letošním srpnovém Otevřeném mistrovství světa mládeže týmů, párů a jednotlivců nastala v párovém finále situace, která se ostatně dala již delší dobu očekávat. Počátek dražby byl zcela jednoduchý:

 

Západ

Sever

Východ

Jih

      1BT*
pas 2 kontra  

 

1BT byl mini BT (9-13) a byl tak označen i v konvenční kartě. 2 byly přirozené a byly také tak označeny v konvenční kartě. Sever, který seděl za záclonou s Východem, proto svou přirozenou hlášku nealertoval a Východ se na nic neptal a okontroval. Měl:

Q6    AJ974    A9752    4

a domníval se, že soupeři hrají transfery.

Na druhé straně záclony se Západ zeptal Jihu na význam a dozvěděl se, že 2 jsou přirozené. Dražil tedy dále a rozdání skončilo katastrofou za 800.

Východ zavolal vedoucího a stěžoval si na to, že nebyl upozorněn na to, že hláška je přirozená, když oprávněně předpokládal, že je to jako obvykle transfer. Vedoucí námitku uznal a udělil upravený výsledek, což stálo dvojici NS medaili, když skončili čtvrtí o jediný bod.

 

Pro mě bylo rozhodnutí rozhodčího dost překvapivé a to z několika důvodů:

1) Není důvod předpokládat, že po slabém BT se automaticky hrají transfery. Zůstává sice výhoda možnosti další dražby odpovídajícího, ale s ní souvisí i nevýhoda na více možností pro zásah soupeřů. Ale především padá jeden z hlavních důvodů, kterým je hraní závazku ze silnější ruky.

2) Je zaběhnutou praxí, že se jako umělé hlášky alertují transfery. Alertovalo by se tedy vše bez ohledu na to, zda je hláška pravá nebo umělá. Mělo by platit, že pokud jsou dvě možnosti, tak se alertují umělé hlášky a nealertují ty přirozené.

 

Ale podívejme se, co říká soutěžní řád:

Hláška se alertuje, kdykoli se lze rozumně domnívat, že soupeř může potřebovat upozornění, případně vysvětlení použitého dražebního postupu. (Předpokládá se, že soutěžní hráči mají základní přehled o dražebních postupech obvyklých dražebních systémů soupeřů. S ohledem na výkonnost hráčů se očekává, že hráči jsou schopni do jistého stupně ochránit sami sebe.) Vysvětlení musí obsahovat veškeré informace dostupné na základě úhrnu všech partnerských dohod. Neočekává se, že soupeři budou klást “správné otázky”.

Dále je psáno:

Přirozené jsou hlášky, které nejsou konvenční. Hlášky se alertují, pokud:

1. jsou konvenční;

2. jsou přirozené, ale forsují nebo neforsují způsobem, který soupeři neočekávají;

3. jsou přirozené, ale jsou ovlivněny jinými dohodami, které soupeři neočekávají.

 

Jako všechny právnické informace i zde je formulace trochu lišácká a zůstává velký prostor pro rozdílné výklady, protahování soudních jednání a odvolávání se. Výše uvedené citace dávají formálně za pravdu rozhodnutí vedoucího turnaje, když říkají, že se mají alertovat i přirozené hlášky, které by soupeři potřebovali vysvětlit.

Problém ovšem je, že se předpokládá pohled do hlavy soupeře a vytušení, co pokládá za obvyklé a co ne. Asi by lépe fungovala přesněji formulovaná objektivní pravidla alertování, tak, jak to ostatně bylo kdysi upřesněno i v českém výkladu pro alertování.

 

Předcházející aktualita