Sehrává Bilde

12.8.2020

Rozdání pochází ze semifinále Zimmermann Cup na European Winter Games. Utkali se v něm  GUPTA proti RUSSIA a Zimmermannův SWISS TEAM proti LAVAZZA.

Krabice 38, rozdával E, NS v druhé
AQJ84
A762
1052
A

 
963
Q10983
6
10982
K
54
QJ93
KJ7643

 
10752
KJ
AK874
Q5

 

Na všech stolech semifinále Východ pasoval, Jih zahájil 1 a Západ zablokoval 2. Sementa dokonce zablokoval 3. Na třech stolech vydražili NS 6.

Pouze Rusové Khokhlov - Dubinin se zastavili na zřejmě přesnějších 5. Ti dostali výnos 6. Protože hrozil kárový snap, Dubinin bezpečně trumfoval shora a splnil 12 zdvihů.

Na dalším stole Zimmermann obdržel také kárový výnos, ale do 6. Byl tedy v úplně jiné situaci a zahrál na největší šanci. To znamenalo, že zkusil pikový impas a jednou spadl.

Na třetím stole sehrával slem Meckstroth, ale ze Severu. Zde přišel srdcový výnos, který vzal hlavní hráč králem na stole a hned pokračoval 10 a zahrál impas. Když ten ztratil zdvih na krále, vzal srdcové pokračování, a protože se bál, že Východ předsnapne srdce, ještě jednou trumfnul. Pak vysnapnul zbylé dvě srdce a do ruky se vracel na trefy. Po dotrumfování se spolehl na kárové QJ sec. To se nestalo a tak jednou spadl.

Na posledním stole sehrával 6 Denis Bilde. Opět ze Severu a opět po srdcovém výnosu. I on zahrál v druhém zdvihu pikový impas, ale byl zde drobný, leč klíčový, rozdílek. Zahrál totiž malý trumf do dámy. Po srdcovém pokračování tak neměl problém se snapováním srdcí, protože mu na stole zbývalo 1075. Snapl tedy třetí srdce, vrátil se trumfem do ruky a snapl poslední srdce. Zpět do ruky se dostal na A a dotrumfoval. 
84
-
1052
-

 
-
10
6
1098
-
-
QJ93
K

 
-
-
AK87
Q

 

Nyní odehrál dva trumfy a Východ se ocitl v káro-trefovém skvízu. To přineslo 1430 a důležitých 17 IMP pro LAVAZZU.

  

Předcházející rozdání