Když hrozí zkrácení

13.12.2020

Rozdání pochází z 6. kola druhé kvalifikační části čínské ligy.

Krabice 14, rozdával E, oba v první
K7432
7
A98752
2

 
-
J1098
10
AK1097643
AJ1065
KQ32
KJ3
J

 
Q98
A654
Q64
Q85

 

 

Západ

Sever

Východ

Jih

    1 pas
1BT pas 2 pas
4 pas…    


V podobných situacích hrozí zkrácení stolu a pak většinou jeho dlouhá barva přijde vniveč. Ale v tomto rozdání jsou naštěstí v ruce hlavního hráče v obou krátkých barvách stolu dostatečné zádrže, a tak zde toto nebezpečí tolik nehrozí. Kdyby však měl místo některých bodů v pikách a kárech soustředěné hodnoty v srdcích a trefech, bylo by mnohem lepším závazkem 5.

Proti 4 vynesl Jih káro, které vzal Sever esem a pokračoval dalším kárem. Hlavní hráč vzal králem a hned zahrál tref do esa a snapl jej srdcovým králem. Pak zahrál trumf do kluka. Když Jih propustil, hlavní hráč přestal hrát trumfy a pokračoval K. Tak splnil bez ohledu na rozlohu trumfů.

 Kdyby pokračoval druhým kolem srdcí do dámy, Jih by opět propustil a už splnit nelze.

 

Předcházející rozdání