Karty nejsou skleněné

30.8.2022

 

Toto rozdání pochází z 11. kola loňského poháru šampionů pořádaného v Pezinoku.

Krabice 11, rozdával S, oba v první
K105
KQ10862
543
J

 
8632
754
AQ108
Q2
Q9
J93
2
AK107654

 
AJ74
A
KJ976
986

 

 

Švýcarsko proti Norsko:

Západ

Sever

Východ

Jih

Klukowski Berset Gawryś Erken
      1
pas 1 3 pas
pas 3 pas…  

Po daňovém ráji Monako, vzniká v Evropě další bridžový obr - Švýcarsko. A opět za finanční účasti Pierre Zimmermanna. Švýcarsko s jeho pověstí kvalitního života i dříve často reprezentovali hráči pocházející z jiných zemí, ale nyní jejich řady doplnili původně polští nebo holandští hráči světové úrovně. Mimochodem i sám Zimmermann hrával původně za Monako, pak Francii a až nyní se vrátil do svého rodného Švýcarska.

Sehrávka probíhala jako na houpačce. Gawryś vynesl vysoký tref a pak správně změnil na kára do kluka a dámy. Z otevřených karet je nyní nejlepší odehrát ještě eso, poslat snap a udržet závazek na devíti zdvizích. Ale tím by se obrana vzdala všech šancí na poražení závazku. Klukowski tedy zkusil stáhnout Q. Hlavní hráč však snapl, přešel trumfovým esem na stůl a pak snapl ještě třetí tref. Na ten Klukowski trochu nešťastně zahodil káro. Kdyby nyní hlavní hráč vytrumfoval a odehrál ještě poslední trumf, může dokonce při uhodnutí piků udělat nadzdvih. Ale hlavní hráč odehrál jen jedno další kolo trumfů a zahrál kára. Teď mohl zase Východ zahodit oba své piky a dostat porážející snap. Gawryś však zahodil tref, takže sama obrana již závazek porazit nemůže, když si Západ již zahodil čtvrté káro, a nemůže vypromovat partnerovi trumfového kluka.

Klukowski tedy po odehrání dvou vysokých kár, sám zahrál pik do dámy a esa a pikem se vrátil do ruky.
10
Q10
-
-

 
86
7
-
-
-
J
-
K10

 
J7
-
K
-

 

Nyní má hlavní hráč dvě cesty. Pokud byly trumfy 3-3, prostě vytrumfuje. Pokud ale měl Západ původně tři piky a čtyři trumfy, musí hlavní hráč přejít pikem na stůl a dostat Západ do trumfového zahrání. Zvolil elegantnější variantu a zkusil přejít pikem na stůl. Tak nakonec  se rozdání přehouplo k jednomu pádu za 50 pro Švýcarsko.

 

Na druhém stole:

Západ

Sever

Východ

Jih

Charlsen Drijver Bakke Brink
      1
pas 2 3 pas…

Sever se po skoku se střední silou v holandském stylu již cítil vylicitovaný a tak Východu zůstaly 3.

Jih vynesl A a po osmičce od partnera podnesl pikové eso. Sever stáhl svá srdce a vrátil pik. Opět jeden pád za 50 a celkem 3 IMP pro Švýcary.

Obrana mohla ještě trochu zamotat situaci, kdyby po srdcovém esu stáhla ještě pikové eso a pak teprve zahrála pik. Na následující dvě kola srdcí pak Jih zahodí své dva zbývající piky a po následném piku od Severu se musí hlavní hráč rozhodnout, zda snapne desítkou nebo esem.

 

V dalším zápase Holandska proti Švédsku se v tomto rozdání také děly zajímavé věci.

Západ

Sever

Východ

Jih

De Wijs Gustawsson Muller Sylvan
      1
pas 1 3 pas
pas 4 pas…  

Stejně jako v předchozím zápase mohla obrana snadno po károvém výnosu získat čtyři zdvihy, ale Bauke Muller začal dvěma koly trefů. Hlavní hráč snapl druhé kolo a zahrál srdce do esa. Pokud nyní uhodne rozlohu piků, opět je možné závazek při rozloze trumfů 3-3 splnit. Ale hlavní hráč hned v třetím kole zkusil pik do desítky, což ani zdaleka nebylo vyhrávající zahrání. Spadl tak dvakrát za -100 bodů.

Ještě že Švédové měli na druhém stole Fredina.

Západ

Sever

Východ

Jih

Fredin Van Prooijen Apteker Verhees
      1
pas 2 3 4
5 kontra pas 5
kontra 6 pas pas
kontra pas…    

Problém byl v tom, že dlouholetá holandská dvojice nedávno změnila význam sledu 1 - 2 ze standardního holandského 8-11 na pěkném šestilistu na nové 8-11, čtyři srdce a pět piků. Je vidět, že zamotat se v systému není cizí ani hráčům na nejvyšší úrovni.

V první chvíle se zdálo, že z pochybení budou mít prospěch, protože Fredin se rozhodl bránit nevycházející hru minimálně za 500, ale pak do hry opět zapojil důvěřivý Jih, z jehož karty to skoro vypadá na pikový slem a utekl partnerovi z jeho kontra do 5. Sever si zřejmě nakonec vzpomněl na systém a zkusil z katastrofy vykličkovat do kár, ale Fredinovi se muselo zdát, že přišli Vánoce. Holanďané spadli za 800 a Švédi získali 12 IMP.

 

Předcházející rozdání