Hamižné kontra

29.09.2022

 

Následující rozdání pochází z prosincového internetového poháru OCBL.

Krabice 10, rozdával E, oba v druhé
Q7643
J
KQ1083
104

 
AJ109
K1098
542
63
2
A53
J96
QJ9852

 
K85
Q7642
A7
AK7

 

 

Západ

Sever

Východ

Jih

Starkowski Falk Kwiecien Lutsky
    pas 1BT
pas 2 pas 2
pas 3 pas 4
pas…      

Na prvním stole vynesl Starkowski tref. Hlavní hráč zahrál srdce do kluka. Západ vskočil králem a sám pokračoval další srdcí, kterou hlavní hráč snapl. Pak následoval trumf do krále a esa a obrana již měla čtyři zdvihy. 100 pro NS.

Na druhém stole proběhla podobná dražba. Jeden rozdílek zde však byl, a to, že Západ si byl jistý, že jeho trumfy zajistí poražení závazku.

Západ

Sever

Východ

Jih

Yang Seligman Gu Lesniewski
    pas 1BT
pas 2 pas 2
pas 2BT pas 4
kontra pas…    

Západ vynesl 2. Lesniewski usoudil, že kontra Západu musí být založeno na trumfovém držení a tomu také podřídil sehrávku.

Hlavní hráč proto vzal králem a nesl za stolu srdce. Východ vskočil esem a pokračoval káry. Hlavní hráč vzal esem a snapl srdce. Následovala kárová dáma, ale když Východ přiznal, bylo jasné, že Západ má ještě káro, a tak Lesniewski dámu snapl a z ruky pokračoval dalším srdcovým snapem. Trefem přešel do ruky a znovu snapl srdce. A opět trefovým králem do ruky a v situaci na diagramu zahrál poslední srdce.
Q7
-
108

 
AJ109
-
-
-
2
-
-
Q98

 
K8
Q
-
7

 

Západu již zbývají jen trumfy, a tak musel snapnout a stůl přesnapl dámou. Následují káro se sice Východ pokusil snapnout dvojkou, ale Jih zahodil poslední tref. Jenže Západ nyní musel přesnapnout a sám si vynést od svého AJ do K8 hlavního hráče. 790, 13 IMP a nehynoucí sláva pro Lesniewského, když byl jediný, komu se v turnaji podařilo 4 splnit.

 

Předcházející rozdání