Expertní obrany

7.12.2022

 

V následujícím rozdání z norské ligy se v jednom rozdání mohli prokázal oba obránci expertní obranou.

Krabice 12, rozdával W, NS v druhé
AQ986
A1087
K87
6

 
J2
3
632
QJ97543
1053
542
AQJ7
AK8

 
K74
KQJ96
1095
102

 

 

Západ

Sever

Východ

Jih

Stornes
Høiland
3 kontra 3 4
pas…      

 

Východ skvěle zadražil 3, které navedly partnera na správný výnos. Západ výnosem ukázal 3list, takže bylo životně důležité dostat partnera rychle do zdvihu, aby kára zahrál ještě jednou. Východ tedy podehrál své trefy a partner tak mohl znovu zahrát káro a porazit tak závazek. Východ ještě zahrál čtvrté kolo kár, které Západ snapl klukem, ale hlavní hráč již situaci rozpoznal a spadl "jen" jednou.

Na druhém stole vzala dražba jiný obrat. Ale i zde měla obrana svou šanci se proslavit.

Západ

Sever

Východ

Jih

3 kontra 5 kontra
pas…      

Sever vynesl pikové eso a jeho partner pozitivně namarkoval, aby pokračoval. Sever pokračoval srdcovým esem a partner opět pozitivně namarkoval. Ve skutečnosti Sever z dražby věděl, že Jih musí mít oba drahé krále, ale stále nevěděl, kterou barvou pokračovat.

Pokud má Jih 4-4 na drahých, měl by pokračovat srdcem, pokud měl 3-5, musí zahrát pik. Pak dlouhém uvažování zvolil kratší barvu - srdce. Hlavní hráč snapl, hned zahrál kárový impas, a protože král seděl a kára byla 3-3, splnil svůj kontrovaný závazek.

Samozřejmě při markování počtu místo kvality by tento problém vůbec nenastal. Ale i při markování kvality měl Jih se svým 3listem vědět, že jistě projde pik, kdežto u srdce to tak jasné není. Takže měl v druhém zdvihu odmarkovat srdce.

Škoda, že to neudělal, dvě různé expertní obrany se málokdy sejdou v jednom rozdání.

 

Předcházející rozdání