Příklad 7

 

Jak rozehrajete následující barvu, abyste získali 5 zdvihů?

J965432                            Q7

 

Správná odpověď je:

Jde o situaci z bridžového týdne v Kořenově.

Pokud nemáme z dražby žádné indikace, je malá do dámy a pak impas do devítky zahrání na největší šanci. Splníme v 78% případů. Splníme při rozloze 2-2 a z rozloh 3-1 nás porazí jen singl figura na Jihu.

Zajímavé je, že vzhledem k tomu, že jediná další malá karta u soupeřů je osmička, funguje stejně i zahrání devítkou do dámy. A možná ještě více nečekané je, že stejnou šanci má i zahrání 7 s úmyslem pokrýt případnou osmičku devítkou.

Vynesením dámy nebo dokonce kluka bychom si naše šance snížili na 72% respektive 53%.

Pokud by však Sever dal již dříve pobídkové kontra a slíbil tak v této barvě délku, stává se nejatraktivnějším zahrání malé karty do sedmičky. Prohrajeme tak jen v případě, že Jih má singl 10, což je poloviční šance šance než singl král nebo eso, a navíc od Severu by vyžadovalo nadliské úsilí položit malou od AK8.

 

Předcházející rozehrání