Příklad 23

23.1.2020

 

Jak rozehrajete následující barvu, abyste získali 4 zdvihy?

AJ86                         K1075

 

Správná odpověď je:

V první řadě musíte vybrat správnou stranu, na kterou budete impasovat. I když ji však vyberete, musíte ještě zvolit správnou kartu. Určitě existuje lepší zahrání než prosté zahrání do kluka, případně do desítky. To nepodchytí nejen singl dámu za impasem, ale ani Q9xx před impasem. Největší šancí je odehrání esa a pak zahrání klukem, případně králem a pak desítkou a to 53%. Přímé zahrání klukem nebo desítkou bez odehrání esa nebo krále dává jen 47%.

 

Předcházející rozehrání