Příklad 28

9.5.2020

 

Jak rozehrajete následující barvu, abyste získali 3 zdvihy?

AJ82                         Q9

 

Správná odpověď je:

Největší šanci dává zahrání dámy a pak opakování impasu na desítku. Pak splníme v 68%. Zahrání devítkou v prvním kole nám sníží šanci na úspěch na 63%. 56% má pak zahrání dvojkou do devítky. Ostatní zahrání mají šanci na 3 zdvihy kolem a pod 50%.

Jde o zahrání z internetového turnaje ALT III. Zajímavé je, že i když v zápase Donner proti Russia měl hlavní hráč dva přechody na stůl a tři zdvihy by mu stačily ke splnění závazku, zahrál v prvním kole malou do dámy. Šlo o druhý zdvih, když soupeři nijak nezasahovali do dražby. Zahrál tak na jednu z nejmenších šancí, řádově kolem 40%. A na druhém stole tohoto zápasu také přišla malá do dámy.

Problém byl v tom, že v kompletním rozdání byly ještě další přídavné šance na devátý zdvih. Znalost pravděpodobností tak není samospasitelná, ale je jen jednou, i když důležitou, součástí komplexního pohledu na rozdání.

 

Předcházející rozehrání