Příklad 45

12.05.2021

 

Jak rozehrajete následující barvu, abyste získali 5 zdvihů?

102                        AJ6543

 

Správná odpověď je:

Nabízí se zahrát malou ke krátkému honéru a opravdu toto zahrání plní v 24%. Možná trochu překvapivě stejných 24% získáme, pokud hrajeme v první zdvihu přímo desítkou. V obou případech hrajeme na šanci, že před esem je KQ, Kxx nebo Qxx.

Pokud by někdo chtěl šetřit nepodloženou figuru a zahrál by dvojkou do kluka, přidá si šanci na KQx před esem, ale ubere si šanci na Kxx nebo Qxx před. Splníme tak jen v 14%.

A přímé odehrání esa v prvním zdvihu plní jen v 7%.

  

Předcházející rozehrání