Příklad 51

25.1.2022

 

Jak rozehrajete následující barvu, abyste získali 3 zdvihy?

K104                        A987

 

Správná odpověď je:

Obecné pravidlo hrát napřed do kratší barvy platí i zde. Největší šanci, a to 82%, dává zahrání do desítky a pak hraní shora. Pokud bychom napřed zahráli do devítky v delší barvě, naše šance by se snížila na 78%. O několik desetin menší šanci, zaokrouhlenou také na 78% dává i odehrání krále. A nejmenší šanci - jen 71% máme, odehrajeme-li napřed eso.

  

Předcházející rozehrání