Příklad 54

17.4.2022

 

Jak rozehrajete následující barvu, abyste získali 2 zdvihy?

KJ83                        1064

 

Správná odpověď je:

Jde o jednu z kombinací, kde nemůžeme udělat příliš velkou chybu, ať již zahrajeme doslova jakoukoliv kartu. Největší šancí je zahrání malou do kluka nebo do krále, které má přes 81%.

Jen těsně za ním je vynesení desítky, které má objektivně "jen" 79%. Ve skutečnosti je v praktické hře lepší, protože bude-li mít Jih eso, snadno může opomenout pokrýt jím desítku, a to jej může stát zdvih.

Začneme-li 3, získáme dva zdvihy v 74%. A dokonce i výnos klukem přináší 71% a přímý výnos krále 69%.

Nejhorší je výnos 8, který nám přinese úspěch v 65%.

  

Předcházející rozehrání