Příklad 57

25.05.2022

 

Jak rozehrajete následující barvu, abyste získali 6 zdvihů?

A965432                       Q10

 

Správná odpověď je:

Jde o skutečnou rozlohu trumfové barvy z druhé celostátní ligy.

Zajímavé je, že zahrání malé karty do dámy má stejnou šanci jako zahrání do desítky nebo naopak přímé vynesení dámy nebo desítky. Ve všech těchto případech máme šanci 72%. Přímé vynesení esa má šanci o trochu menší a to 66%.

 

Předcházející rozehrání