Příklad 100 všichni v druhé hře, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1NT*

pas

?

 

 

 

 

 

*1NT je silný - 15-17 bodů

Co budete dražit s listem?

AQ A3 Q2 AKQJ1098

 

Správná odpověď je:

 7 NT

Máte 22 bodů a partner jich má 15-17. Dohromady tedy 37-39 bodů. Žádné eso nám chybět nemůže a ať kombinuju a počítám štychy jakkoliv, tak když chybí kterýkoliv z králů, vždy máme v partii ke splnění 13 štychů. Pokud přesně vím, jaký závazek se v partii má hrát, rovnou ho řeknu a nebudu riskovat, že mi partner nějakou hlášku zapasuje.

---------------------------------------------------------------

 

Příklad 99 všichni v první hře, dealer Východ, párový turnaj

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

kontra

pas

1

pas

2

pas

?

 

Co budete dražit s listem?

A1087 1083 42 KJ92

 

Správná odpověď je:

 4 srdce

Máte úplné maximum toho, co jste slíbili (hláška 1 pik slibuje 0-8 bodů) a krásný fit k partnerovi, který dal silné kontra na vlastní barvě (viz příklad 98).

---------------------------------------------------------------

Příklad 98 všichni v první hře, dealer Východ, párový turnaj

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

kontra

pas

1

pas

?

 

 

 

Co budete dražit s listem?

J92 AKQ743 A4 K2

 


Správná odpověď je:

2 srdce

Vaše kontra nebylo běžné pobídkové kontra. Bylo to silné kontra na vlastní barvě. Pokud byste dali jen obyčejné pobídkové kontra, dávali by jste jen vybrat partnerovi nejlepší barvu ze tří zbývajících a nemáte důvod měnit barvu. Ale pokud jeho odpověď jakoby "neslyšíte" a stejně  prosazujete svoji barvu, měli jste druhý typ pobídkového kontra "silné kontra na vlastní barvě" - od 15 bodů a šestilist nebo velmi hezký pětilist. Dáváte tím informaci partnerovi, že váš zásah v barvě je silnější než běžný zásah v pořadí.

---------------------------------------------------------------

Příklad 97 všichni v první hře, dealer Východ, párový turnaj

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

3

?

 

 

 

 

 

 

Co budete dražit s listem?

AJ982 Q7 94 K952

 

 

Správná odpověď je:

pas

Váš list není natolik silný, abyste mohli rovnou dobrovolně licitovat na třetím stupni. Soupeř blokuje, abyste mohli přímo za ním dražit, měli byste mít solidní primérku, t.j. minimálně 12 bodů. Pokud partner má nějaké body, znovuotevře licitaci na posledním místě.

---------------------------------------------------------------

Příklad 96 všichni v druhé, dealer Východ, párový turnaj

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

2

pas

pas

?

 

 

 

 

Co budete dražit s listem?

AKJ2 7 QJ94 K952

 

 

Správná odpověď je:

kontra

Partner by mohl mít "trapping pas", t.j. silný list se srdcovou barvou za soupeřem, který zasáhl, proto pasoval. Ale pokud zapasujete i Vy na konci, soupeři budou hrát jen 2 srdce a spadnou levně. Otevřte tedy znovu licitaci pobídkovým kontrem a pokud partner nemá trapping pas, vybere si barvu a můžete hrát částečný závazek. Nebo jestli má partner zádrž v srdcích, tak můžete hrát 2NT. Pokud má partner trapping pas, zapasuje, tím promění kontra na trestné a soupeři budou padat s kontrem.

---------------------------------------------------------------

Příklad 95 NS v druhé, dealer Jih, párový turnaj

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

 

1

pas

2

pas

pas

?

 

   

Co budete dražit s listem?

52 AQJ87 Q94 J92

 

Správná odpověď je:

pas

Soupeři jsou ve špatném závazku, tak je v něm nechte, ať padají. Pokud dáte kontra, nejspíš partner řekne 2 piky a budete ve špatném závazku a padat vy.

---------------------------------------------------------------

Příklad 94 NS v druhé, dealer Jih, párový turnaj

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

 

2

pas

pas

kontra

pas

?

 

   
 

 

Co budete dražit s listem?

K52 AQ987 Q94 92

Správná odpověď je:

pas

Tento příklad je na podobné téma, jako byl ten minulý. Naučte se brát dárečky a využívat příležitosti, které se vám nabízejí. Máte převahu bodů a soupeři jsou ve špatném závazků. Kontra partnera je pobídkové, ale svým pasem ho proměníte na trestné a soupeři budou padat s kontrem ve druhé hře.

 

---------------------------------------------------------------

 

Příklad 93 NS v druhé, dealer Jih, párový turnaj

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

 

1NT

kontra

pas

?

 

 

 

   

 

Co budete dražit s listem?

K542 A987 Q94 92

Správná odpověď je:

pas

Nemá smysl nabízet nějakou svoji barvu. Kontra partnera po zahájení soupeře 1NT slibuje alespoň 15 bodů, takže máte jistě víc bodů, než mají soupeři. A co může být pro vás výhodnějšího, než porazit soupeře ve druhé hře s kontrem.


---------------------------------------------------------------

 

Příklad 92 oba v první, dealer Jih, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

 

1NT

kontra

2

pas

?

 

 

 

Co budete dražit s listem?

A75 K98 KJ64 AJ82

 

 

Správná odpověď je:

pas

Kontra soupeřů ruší transfery i  Staymana. Od partnera je jakákoliv nová barva  na druhém stupni alespoň pětilist, neslibuje žádné body v listě a je to útěk z průšvihu. Pokud bychom hráli transfery i Staymana i po kontru soupeřů, přišli bychom tím o možnost utéct s levným pětilistem do levné barvy.  

---------------------------------------------------------------

 

Příklad 91 oba v první, dealer Jih, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

 

1

1

?

 

 

 

 

   
 

Co budete dražit s listem?

75 KJ98 764 AJ82

 

 

Správná odpověď je:

kontra

Toto je typický list na pobídkové (tzv. negativní) kontra. Víte o tom, že máte víc bodů než soupeři a pobízíte partnera, aby si vybral jednu ze dvou dosud nedražených barev. 2 srdce dražit nemůžete, to by po zásahu soupeřů slibovalo pětilist.

---------------------------------------------------------------

Příklad 90 oba v první, dealer Jih, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

 

1

1

?

 

 

 

 

   

Co budete dražit s listem?

KQ7 K98 7654 982

 

Správná odpověď je:

1 NT

Máte dobrou zádrž pikovou, víte, že dohromady s partnerem máte víc bodů než soupeři a Vaše body jsou dobře položené za zasahujícím soupeřem.

 

---------------------------------------------------------------

 

Příklad 89 oba v první, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1NT

2

?

 

 

 

 

 

   

Co budete dražit s listem?

KJ964 1098 84 Q82

 

Správná odpověď je:

2 piky

Po zásahu soupeřů se již transfery nehrají, nová barva na druhém stupni je pětilist a stopka. Pokud byste zapasovali, partner by již sám nedražil, svojí hláškou je již přesně limitovaný. A byla by škoda nehrát svůj závazek, když máte víc bodů než soupeři.

---------------------------------------------------------------

Příklad 88 oba v první, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

pas

2

?

 

 

 

 

   

Co budete dražit s listem?

KQ94 8 KJ64 AQ82

 

 

Správná odpověď je:

kontra

Máte 15 bodů, ale žádný pětilist. Kontra je pobídkové, dáváte partnerovi vybrat jeho nejdelší barvu.

 

---------------------------------------------------------------

 

Příklad 87 oba v první, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

?

 

 

 

 

 

 

   
 

Co budete dražit s listem?

K4 KQ1084 K64 Q82

 

Správná odpověď je:

pas

Máte barvu soupeřů, vypadá to, že partie je misfitová. Jediné, co můžete dělat je pasovat a těšit se, že soupeři budou hrát srdcový závazek a budete na ně mít hodně trumfů. A jestli budou licitovat dostatečně vysoko, pak můžete uvažovat o trestném kontru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příklad 86 oba v první, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

pas

?

 

 

 

 

 

   
 

Co budete dražit s listem?

KJ4 104 K1064 A1082


Správná odpověď je:

2 NT

Tato hláška přesně popisuje váš list - máte pravidelnou rozlohu, 10-11 bodů a nemáte ani srdcový fit ani pikový čtyřlist.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příklad 85 oba v první, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

pas

1NT

pas

2

pas

?

 

   

Co budete dražit s listem?

764 4 AK108764 109

Správná odpověď je:

3 kára

Hláškou 1 NT jste řekli, že máte slabý list do 9 bodů. Partner má také minimum do 14 bodů. Váš list má hodnotu pouze do kárového závazku, takže touto hláškou ukazujete minimálně šestilist kárový a partner by měl 3 kára zapasovat.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad 84 oba v druhé, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

pas

1

pas

2

pas

?

 

   

Co budete dražit s listem?

AJ984 94 1084 962

Správná odpověď je:

2 srdce

Opravte do první partnerovy barvy. Neslibuje to žádnou sílu, naopak ukazuje minimum a partner ví, že máte jen dubl, když nepřišla hned hláška 2 srdce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad 83 oba v druhé, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

pas

1

pas

1NT

pas

?

 

   

Co budete dražit s listem?

AJ84 94 1084 K962

 

Správná odpověď je:

pas

Nemáte fit v drahé barvě, partner má slabý NT, t.j. 12-14 bodů, takže šance na vylicitování celé hry není.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad 82 oba v druhé, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

pas

1

pas

?

 

 

Co budete dražit s listem?

AJ84 AKJ94 84 K9

Správná odpověď je:

3 piky

Ukazujete pikový fit a sílu na výzvu (15-17 bodů).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad 81 oba v druhé, dealer Východ, skupinovka

Západ

Sever

Východ

Jih

 

 

1

pas

1

1

?

 

Co budete dražit s listem?

984 K94 AK84 K98

Správná odpověď je:

pas

Máte minimum zahájení a nic zajímavého v listě, co by stálo za to ukázat. Partner ví o Vašich min. 12 bodech, takže bude nejspíš ještě licitovat, pokud něco má.

 

Další příklady