Přetížené BBO

28.6.2020

 

Jedním z vedlejších efektů COVID-19 bylo i značné přetížení internetových serverů BBO. Před vypuknutím nákazy přistupovalo na servery maximálně 20 000 hráčů denně. V období karantény se počet denních přístupů zvýšil až na 50 000 i více. To způsobovalo přetížení serverů a jejich častější výpadky. Vedení BBO muselo přistoupit k omezení počtu hráčů v nejfrekventovanějších časech. Vyřešili to placením turnajů pořádaných v kritických časech a použitím získaných financí z části na posílení síťových prvků a úložišť a z části je vrací organizátorům soutěží na BBO.

 

Předcházející aktualita