Příklad 55

27.4.2022

 

Jak rozehrajete následující barvu, abyste získali 3 zdvihy?

AK73                        1092

 

Správná odpověď je:

Největší šanci nám dává zahrání desítkou na impas. Splníme, má-li Západ singl figuru, při dubl figuře před, při 3-3 bez obou figur za impasem a při dubl osmičce za impasem. Celkem 64%.

Pokud bychom napřed odehráli eso a pak teprve impasovali, máme 57%.

Při odehrání AK se nám šance sníží na 54%.

  

Předcházející rozehrání